De Kustwacht informeert over de geldende wet omtrent speervissen

ORANJESTAD - De Kustwacht treft regelmatig personen op zee aan die zonder vergunning aan het speervissen zijn.

De Kustwacht herinnert een ieder en in het bijzonder speervissers over het gebruik van harpoen en de geldende wetgeving omtrent speervissen.

Sinds november 2020 bestaat er op Aruba een gedoogbeleid die het gebruik van harpoen heeft gelegaliseerd. Echter zijn er regels waaraan de speervissers zich moet houden. Indien een speervisser zich niet aan de regels houdt en deze door de Kustwacht of de Politie betrapt wordt, gelden de regels van het landsbesluit verboden onderwaterjachtmiddelen.

Het is verboden voor de speervissers om in de rode zones op de map te speervissen. Het is ook verboden om in dit gebied in bezit te zijn van een harpoen. In het bezit zijn van een harpoen in de rode zone is alleen toegestaan als deze goed opgeborgen ligt in de boot wanneer men de zee opgaat of wanneer men terugkeert van de zee. Vanaf de kust zwemmen met een harpoen is verboden.

Speervissers kunnen voor het verkrijgen van een speervis vergunning zich wenden tot de Dienst Landbouw Veeteelt en Visserij Santa Rosa. Bij de dienst ontvangt men ook alle informatie en gegevens over het juiste gebruik van een harpoen. 

Het is verboden voor de speervissers om in de rode zones op de map te speervissen of in het bezit te zijn van een harpoen en het is ook verboden om in dit gebied in bezit te zijn van een harpoen

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties