De minister van Justitie van Aruba hield toespraak bij de "Universal Periodic Review" in Genève, Zwitserland

ORANJESTAD - Op 15 november 2022 sprak minister van Justitie en Sociale Zaken de heer Rocco Tjon tijdens de 41e zitting van de “Universal Periodic Review (UPR) van het Koninkrijk der Nederlanden” in Genève, Zwitserland.

De minister van Justitie van Aruba hield toespraak bij de 'Universal Periodic Review' in Genève, Zwitserland.De UPR is een proces waarbij alle VN-lidstaten de mogelijkheid krijgen om de mensenrechtensituatie van alle andere lidstaten te herzien.

Dit jaar gingen de deelnemers in op mensenrechten en alles wat er sinds de laatste UPR-bijeenkomst binnen het Nederlandse Koninkrijk wordt gedaan en is gedaan voor de verbetering van de mensenrechten. Als onderdeel van de raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties is de Universal Periodic Review UPR een uniek proces van de VN waarin 193 VN-leden elkaar onderzoeken met als doel verbeteringen aan te brengen in de bescherming en bevordering van mensenrechten in elk land. Tijdens de eerste zitting van de vierde cyclus van de UPR hebben de VN-leden de 4 landen van het Nederlandse Koninkrijk onder de loep genomen; Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Minister Tjon vertelde in het kort wat er allemaal is gedaan om:

  • De impact van de pandemie te beperken;
  • bijstand te verlenen aan immigranten en een einde te maken aan mensenhandel en huiselijk geweld;
  • kinderrechten te versterken met het programma "Mijn Eigen Held";
  • het gezamenlijke project met de CEDE Aruba voor verbeteringen in de buurten te verbeteren.

De minister van Justitie van Aruba hield toespraak bij de 'Universal Periodic Review' in Genève, Zwitserland.De minister van Justitie van Aruba hield toespraak bij de Universal Periodic Review in Genève, Zwitserland.De minister verklaarde dat de regering hard werkt om meer en betere kansen voor elke burger te creëren en tegelijkertijd een solide basis te leggen voor de toekomstige generaties in een snel evoluerende wereld.

De regering gelooft in een gecentraliseerde aandacht voor de burger bij het maken van beleid, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen leidend zijn in het proces en versterken de implementatie van mensenrechten.

Daarom is de begroting van Aruba gekoppeld aan de SDG’s en wordt dit geverifieerd door een speciale commissie van het parlement.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties