De premier van Aruba had een ontmoeting met vertegenwoordigers van Veiligheidshuis op het kantoor van de Openbare Ministerie

ORANJESTAD - Op donderdag 27 mei had premier Evelyn Wever-Croes samen met minister van Justitie Andin Bikker een gesprek met het Openbaar Ministerie om te praten over het Veiligheidshuis Aruba.

De premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes en de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, dhr. Andin Bikker tijdens bezoek aan het Veiligheidshuis.Veiligheidshuis Aruba is een samenwerkingsplatform tussen verschillende entiteiten op Aruba op het gebied van strafrecht en zorg die elke twee weken samenkomen om individuele gevallen aan te pakken.

Donderdag was een heel belangrijke dag waarop ze hun jaarverslag van 2020 presenteerden.

Het Veiligheidshuis werd 3 jaar geleden opgericht als een platform om gevallen van extreme sociale problemen aan te pakken, zoals individuen in de risicocategorie, recidivisten, mensen met psychische problemen die hulp nodig hebben, evenals slachtoffers en ook daders van huiselijk geweld. Het is opmerkelijk om te zeggen dat veel senioren het slachtoffer zijn van mishandeling.

Vergadering premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes en de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie met kernpartners Veiligheidshuis.De kernpartners van het Veiligheidshuis zijn:

Bureau Leerplicht, Bureau Sostenemi, KIA, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Fundacion Guia Mi, Wit Geel Kruis, FMAA, Respaldo, Bureau Slachtofferhulp, KPA, Openbaar Ministerie, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba, Sociale Psychiatrische Dienst en de FCCA. De bijeenkomst van donderdag was met vertegenwoordigers van deze instellingen die het jaarverslag presenteerden van alles wat er in 2020 is gedaan.

Een jaar vol uitdagingen veroorzaakt door de pandemie, maar waarin 112 individuele gevallen van personen in de bovengenoemde categorieën werden aangepakt.

Vergadering premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes en de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie met kernpartners Veiligheidshuis.Het doel van het Veiligheidshuis in het bijzonder is om problematische kinderen te helpen en voor te bereiden om succesvol te zijn als ze volwassen worden.

Het is triest om te stellen dat de leeftijd van de kinderen met een verslaving al gedaald is tot 11 jaar. Een ander probleem dat zich voordoet, zijn leerlingen van basisscholen die op school drugs verkopen. Ook psychische problemen komen aan de orde, evenals de lange wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg tijdens de pandemie. Ze bieden ook hulp aan jongeren die ziek zijn geworden, met name ongedocumenteerden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties