De premier van Aruba sprak over gendergelijkheid in het onderwijs tijdens top VN

Dit item is gearchiveerd op 23-10-2022.

ORANJESTAD - In september is de premier van Aruba, Evelyn Wever - Croes afgereisd naar New York om de vergaderingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

De premier was  panellid met onder meer de Pakistaanse Malala Yousafzai  activiste voor onderwijs voor meisjes, waarin zij het onderwerp: "Oproep tot actie om gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen in en door onderwijs te bevorderen", en ook "niet één achterlaten" bespraken.

De premier van Aruba sprak over alles wat er op Aruba wordt gedaan op het gebied van gendergelijkheid en inclusiviteit. Zij nam deel aan verschillende fora en sprak tijdens de "Transforming Education Summit 2022" over het onderwijs op Aruba.

Top Verenigde Naties; Oproep tot actie om gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen in en door onderwijs te bevorderen'Eerst gaf de premier een korte uitleg over hoe Aruba omging met het onderwijs tijdens de Covid19-pandemie. Ze legde uit dat op Aruba alle scholen voor 3 maanden gesloten waren en dat daarna de lessen in de klas weer werden hervat. De reden om de lessen op school te hervatten, was dat vrouwen, ouderen en kinderen het meest werden getroffen door de pandemie.

Met betrekking tot gendergelijkheid in het onderwijs op Aruba deelde de premier enkele gegevens.

Op Aruba blijkt uit de gegevens dat jongens en meisjes die kunnen lezen en schrijven gelijk zijn. Ongeveer 97% van deze groep mensen van 15 jaar en ouder wordt als geletterd beschouwd en er is geen onderscheid tussen jongens en meisjes.

Terwijl Aruba zich meer inspant om de onderwijskloof tussen de seksen weg te werken, valt op dat er meer vrouwen zijn ingeschreven op middelbare scholen en op de universiteit.

Vrouwen hebben twee keer zoveel kans om voortgezet onderwijs te volgen en het percentage in 2016 laat zien dat 21% van de vrouwen doorging naar het hoger onderwijs, vergeleken met 11% van de mannen.

Het verschil is echter ook merkbaar als het gaat om STEM-studies, waarin de deelname van vrouwen slechts een fractie is in vergelijking met mannen. Om dit tegen te gaan is via Supernova het “STEM the GAP Project” gestart om meer interesse te wekken en de deelname van vrouwen aan het onderwijs in de richting van STEM te stimuleren.

Top Verenigde Naties; Oproep tot actie om gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen in en door onderwijs te bevorderen'Volgens de premier is deze situatie niet iets specifieks voor Aruba.

Wereldwijd volgen meer vrouwen hoger onderwijs dan mannen, wat aangeeft dat dit gebrek aan interesse een wereldwijd probleem is. Het is belangrijk om de mogelijke oorsprong van dit probleem te kennen. Bepaalde gendernormen en -verwachtingen kunnen ook van invloed zijn op mannen, hun motivaties en verlangens om iets anders te studeren.

Op Aruba is het nationale onderwijsplan gebaseerd op het duurzame ontwikkelingsdoel nummer 4 (SDG 4), die in lijn is met de gelijkheidsprincipes.

Bovendien hebben ze net het eerste "Nationaal Genderbeleid" afgerond met als doel de genderongelijkheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat er kwaliteitsonderwijs is voor iedereen.

Als gevolg hiervan is het belangrijk erop te letten dat jongens niet worden uitgesloten bij het uitvoeren van inspanningen voor gendergelijkheid op dezelfde manier als dit voor meisjes geldt. Onderwijs op basis van gelijkheid is gunstig voor mannen, vrouwen en de samenleving.

Tot slot zei de premier: “Als we beter onderwijs en een rechtvaardiger samenleving nastreven, zal het land meer bloeien. Wij op Aruba zetten ons hiervoor in en kijken ernaar uit om van anderen te leren en samen te werken om de nodige veranderingen teweeg te brengen. Dit is iets dat wij als leiders als plicht hebben jegens toekomstige generaties. Zoals ik al eerder zei, zijn vrouwen het meest getroffen door de pandemie, en als we hier tijdens het herstel geen rekening mee houden, lopen we het risico alles te verliezen waar vrouwen voor hebben gevochten en bereikt."

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties