De rechten van de natuur zullen aan de staatsregeling worden toegevoegd

ORANJESTAD - Het ministerie van Transport, Natuur, Integriteit en Ouderenzaken heeft samen met Directie Natuur en Milieu (DNM) gewerkt aan een wetsontwerp om Natuurrechten toe te voegen aan de Staatsregeling.

Wetgevingsproces op natuurrechten in onze Staatsregeling te verankeren.Het wetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met meerdere lokale en internationale organisaties en experts. Na de eerste dialoog met de Staten en de Ministerraad is het ontwerp op 21 april 2023 naar de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) gestuurd.

Zodra het concept is beoordeeld, zullen ze de kwaliteit en de efficiëntie van de wetgeving controleren en het overlegproces starten met belanghebbenden die de gelegenheid krijgen voor dialoog en feedback te geven. De belanghebbenden zijn onder meer de Staten, milieuorganisaties, bedrijfsleven en juristen. Met de betrokkenheid van de gemeenschap creëert de regering een solide basis voor het wetsontwerp dat een grote prestatie zou zijn voor de gemeenschap.

Landschap ArubaDe Raad van Advies (RvA) is het overheidsorgaan dat de regering adviseert over de voorgestelde wetten. Het bureau van het ministerie van Transport, Natuur, Integriteit en Ouderenzaken, de DNM en de DWJZ zullen desnoods het wetsontwerp aanpassen op basis van de suggesties van de belanghebbenden voorgelegd aan de Raad van Advies.

Het aangepaste ontwerp inclusief het advies van de RvA wordt naar de Staten gestuurd voor toetsing en bevraging en repliek door de minister ter voorbereiding van de openbare bijeenkomst over deze wet.

Het wetgevingsproces om natuurbescherming in de grondwet op te nemen, zal uitmonden in de Staten waar ten minste twee derde van de parlementsleden voor zou moeten zijn, aangezien wijzigingen in de Staatsregeling twee derde van de stemmen vereisen.

Het erkennen van de rechten van de natuur in ons rechtssysteem is een fundamentele stap om de ecologische integriteit van onze planeet te beschermen, de natuur van Aruba te beschermen en een duurzame toekomst voor toekomstige generaties te verzekeren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties