De regering bereikt een consensus om samen te werken met de particuliere sector ter bevordering van handel en investeringen; Aruba Trade Board

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2020.

ORANJESTAD - Op 22 oktober 2020 heeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie een overeenkomst getekend om samen te werken met de Kamer van Koophandel, Aruba Trade ad Industrie Association en Free Zone Aruba NV om de Aruba Trade Board formeel op te richten.

Deze samenwerking heeft tot doel de lokale handel te ondersteunen die zich richt op internationale zaken. Onderdeel van de samenwerking is ook het ondersteunen van economische diversificatie op Aruba door kwaliteitsinvesteerders en innovatie in de nieuwe economische sectoren te lokken. Binnen deze samenwerking speelt ook de Directie Buitenlandse Betrekkingen een belangrijke rol.

De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie ondertekent een overeenkomst om samen te werken met de Kamer van Koophandel, Aruba Trade ad Industrie Association en Free Zone Aruba NV om de Aruba Trade Board formeel op te richten.Veel van deze organisaties hebben al onofficieel gewerkt in de Aruba Trade Board en hebben kennis en expertise gebundeld met als doel nieuwe zakelijke en commerciële kansen te creëren voor de lokale bedrijven en om samen te werken om Aruba te profileren bij buitenlandse potentiële investeerders. Met de formalisering van de Aruba Trade Board krijgt dit platform meer autoriteit om hun werk te bundelen, taken uit te voeren en activiteiten te organiseren om lokale bedrijven te helpen zaken te doen in het buitenland en investeerders in nieuwe economische sectoren te aan te trekken.

De formalisering betekent ook dat de regering voldoet aan de voorschriften van het Masterplan ‘Herpositionering van onze zeilen’ om de lokale economie een impuls te geven tijdens deze dagen van pandemie. Het voldoet ook aan de acties die zijn gepresenteerd in het Nationaal Strategisch Plan Aruba om de Aruba Trade Board te formaliseren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties