De regering heeft septische bedrijven ontmoet voor nieuw beleid

ORANJESTAD - De ministers van Transport, Integriteit, Natuur en Hogere Zaken, de heer Ursell Arends, hebben onlangs alle belanghebbenden in de septic tank/transport uitgenodigd voor een tweede bijeenkomst over de privatisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die nu zal worden beheerd door Utilities Aruba NV.

De minister van Infrastructuur en de minister van Natuur ondernemen stappen om de afvalwaterproblematiek op Aruba op te lossen. Een van de grootste zorgen is de afvalwaterzuiveringsinstallatie, die jarenlang is verwaarloosd en nu een bron van vervuiling is geworden.

De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Seniorenzaken, de heer Ursell Arends, vergadert met  belanghebbenden in de septische tank/vrachtwagenindustrie bijeen over de privatisering van de RWZI-centrale.Om dit probleem op te lossen, zal Utilities Aruba N.V. beginnen met de privatisering van de RWZI-faciliteit en activa met als doel deze te moderniseren en de zuiveringsinstallatie adequaat te onderhouden. De privatisering zal eind maart 2023 plaatsvinden.

Tijdens de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat het meeste afvalwater dat in de RWZI in Bubali terechtkomt, afkomstig is van de hotels, wat resulteerde in de introductie van een nieuwe verwerkingsvergoeding die wordt aangerekend aan degenen die het meeste afvalwater produceren.

Het is de bedoeling om de businesscase te baseren op de verkoop van het gezuiverde water terug aan de hotels voor irrigatie en aan de landbouw op Aruba. Dit zou moeten helpen de hoeveelheid afvalwater die wordt verspild nadat dit is verwerkt, te verminderen en fondsen te helpen creëren om de faciliteit in stand te houden. Het zou ook rekening moeten houden met de waterrijke gebieden als onderdeel van de plannen voor het behandelde water om de waterstroom te stimuleren en de flora en fauna in stand te houden en de biodiversiteit te stimuleren. Het plan om de 5 wetlands met elkaar te verbinden "Western Wetlands" is onderdeel van het privatiseringsplan en de visie van het ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Seniorenzaken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties