De regering van Aruba had een ontmoeting met zorgverleners

Dit item is gearchiveerd op 05-03-2021.

ORANJESTAD - Minister Dangui Oduber en premier Evelyn Wever-Croes hadden op 4 februari 2021 een ontmoeting met de Nationale Gezondheidzorg Commissie om de maandelijkse bezuiniging van 5 miljoen te bespreken.

Minister Dangui Oduber en premier Evelyn Wever-Croes tijdens op 4 februari 2021 een vergadering met de Nationale Gezondheidzorg Commissie om de maandelijkse bezuiniging van 5 miljoen te bespreken.De minister-president gaf aan dat de bezuiniging een van de voorwaarden was die Nederland had gesteld om in juni 2020 de lening te krijgen om het liquiditeitstekort te helpen dekken.

De premier legde ook uit hoe moeilijk het was in mei 2020, toen ze geen andere keus hadden dan de bezuiniging van 5 miljoen florin per maand te accepteren. De CAFT stelde voor de bezuiniging van  5 miljoen t, en Nederland heeft dit veranderd naar 5 miljoen per maand met een totaal van 60 miljoen florin per jaar.

Vergadering op 4 februari 2021 met de Nationale Gezondheidzorg Commissie om de maandelijkse bezuiniging van 5 miljoen te bespreken.De regering van Aruba doet haar best om deze voorwaarde te schrappen en andere, meer gerechtvaardigde alternatieven ter vervanging te presenteren. Op 1 februari 2021 werd dit punt op de agenda gezet voor bespreking met Nederland, maar werd afgewezen door staatssecretaris Raymond Knops, die de minister-president heeft verzocht om door te gaan met de afgesproken bezuiniging. Ondertussen slaagde de minister van Volksgezondheid er in, na overleg met de regering, om de bezuiniging van 5 miljoen te verlagen tot 2 miljoen. Ze zijn echter in afwachting van andere besluiten voor een meer structurele bezuiniging van de zorgkosten.

De premier bedankte de zorgprofessionals voor hun uitstekende werk tijdens de pandemie, die soms onder barre omstandigheden moesten werken, en vroeg de zorgprofessionals om samen een voorstel te vinden om de medische zorg te verbeteren en de zorgkosten te verlagen.

De directeur van de Directie Financiën heeft een presentatie gegeven over de huidige financiële situatie van Aruba die erbarmelijk is. Zijn presentatie genaamd "in het oog van de orkaan" illustreert de ernst van de economische situatie voor 2021 en 2022.

Vergadering op 4 februari 2021 met de Nationale Gezondheidzorg Commissie om de maandelijkse bezuiniging van 5 miljoen te bespreken.De interim-directeur van de AZV gaf een presentatie over de huidige situatie van het AZV en de afhankelijkheid van AZV van overheidsbijdragen. Het AZV-inkomen is drastisch gedaald, doordat meer mensen lagere AZV-premies betalen. Het enige overgebleven alternatief is de bijdrage van de overheid.

Namens de regering en de Arubaanse gemeenschap wil ik u veel succes en kennis toewensen om ons te helpen een oplossing te vinden, want we willen niet zomaar doorgaan met de bezuiniging van 5 miljoen euro. Covid-19  heeft ons hard geraakt, harder dan enig ander land, aangezien we meer dan anderen afhankelijk zijn van toerisme. De enige optie die we hadden om uit deze crisis te komen, was de hulp van Nederland te accepteren, wat we ook hebben gedaan. Als we nu samenwerken, voor Aruba werken, heb ik er vertrouwen in dat we zullen slagen ”, aldus de premier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties