De regering van Aruba heeft een overeenkomst getekend met CEDE Aruba in verband met het Veilige Barios project.

Dit item is gearchiveerd op 27-10-2022.

ORANJESTAD - Op 25 september heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken een overeenkomst getekend met CEDE Aruba voor de komende vijf jaar om fondsen toe te wijzen voor het Veilige Barios project.

Het doel is het verbeteren van onze gemeenschapscentra en de kwaliteit van leven van de leden van de gemeenschap.

Op 25 september 2022 heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Justitie, een overeenkomst getekend met CEDE Aruba.De Minister van Justitie en Sociale Zaken, de heer Rocco Tjon, gaf aan dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden ook inbreng hebben om de veiligheid van de buurt te verhogen.

Tijdens dit evenement ondertekende de regering van Aruba het addendum met CEDE Aruba om het Safe barios project te lanceren, dat drie pijlers omvat:

De drie pijlers zijn:

  1. Het creëren van bewustzijn en verantwoordelijkheid bij alle belanghebbenden en zorgen voor hun participatie;
  2. Het verbeteren van de infrastructuur in de wijken die ook veilig zijn voor de kinderen;
  3. veiligheid - het straatverlichtingsproject voor San Nicolas is goedgekeurd, waarbij 198 extra lichtpunten zullen worden geïnstalleerd.

Op 25 september 2022 heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Justitie, een overeenkomst getekend met CEDE Aruba.Op 25 september 2022 heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Justitie, een overeenkomst getekend met CEDE Aruba.De ondertekening van het addendum met CEDE Aruba zal invulling geven aan deze drie pijlers, waarbij de overheid ervoor zal zorgen dat alle buurtcentra meer financiering krijgen. In dit geval hebben CEDE Aruba en Aruba ongeveer 2 miljoen florijnen toegezegd voor meer activiteiten in de buurthuizen.

Het zal onze jeugd meer mogelijkheden bieden om deel te nemen aan sport, kunst en ambachten, muziek en educatieve programma's.

Minister Tjon is dankbaar voor de steun van de minister van Transport, Integriteit, Natuur, en Ouderenzorg, Ursell Arends, voor de programma's voor ouderen en de minister van Sport en Onderwijs, Endy Croes, voor de sport- en onderwijsprogramma's, en tevens aan minister-president Evelyn Wever-Croes.

Op 25 september 2022 heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Justitie, een overeenkomst getekend met CEDE Aruba.  Op 25 september 2022 heeft de regering van Aruba, tijdens een informatieve beurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Justitie, een overeenkomst getekend met CEDE Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties