De regering van Aruba heeft obligaties uitgegeven om schulden te helpen dekken, zoals overeengekomen met Nederland

Dit item is gearchiveerd op 24-12-2021.

ORANJESTAD - Op 17 november 2021 heeft de Centrale Bank van Aruba een aankondiging gepubliceerd waarin staatsobligaties worden aangeboden voor een totaalbedrag van 84 miljoen florin.

Dit dekt de "rollovers" (schuldvernieuwing); schulden die in het verleden zijn gemaakt, maar die nu vervallen. Deze schulden zijn o.a. gemaakt in 2009 en 2011.

Zoals met Nederland is afgesproken, betaalt Nederland dit jaar de buitenlandse schulden van Aruba, terwijl Aruba zijn lokale schulden zelf moet aflossen. In 2021 ontving Aruba een lening van 177 miljoen florin van Nederland om de dit jaar vervallen buitenlandse schulden af ​​te lossen.

Het is belangrijk om te vermelden dat rollover-schulden de totale schuld van Aruba niet verhogen. Oude schulden worden onder nieuwe voorwaarden vervangen door nieuwere schulden. Bovendien zijn deze obligaties niet voldoende om het tekort van Aruba of het gebrek aan liquiditeitssteun van Nederland te dekken. Het dient uitdrukkelijk om de oude schulden te vervangen door nieuwere schulden.

Volgens de wet is de Centrale Bank van Aruba verantwoordelijk voor de afgifte van de obligaties en de publicatie van de toepasselijke voorwaarden.

Uitgifte obligaties Regering van Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties