De vaccinatiecampagne op school is gestart

Dit item is gearchiveerd op 12-12-2020.

ORANJESTAD - De jaarlijkse vaccinatiecampagne voor scholen is van start gegaan.

De Sectie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de DVG bezoekt momenteel alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs en verstrekt de vaccins volgens het Nationaal vaccinatieprogramma.

Vaccinatie Tijdens deze aanhoudende pandemie is het belangrijk dat kinderen hun vaccinaties in orde hebben om te voorkomen dat bepaalde soorten ziekten opnieuw de kop opsteken. Het vaccin is het DKTP-vaccin, dat bescherming biedt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Het BMR-vaccin beschermt tegen de bofziekte, mazelen en rodehond. Ze dienen ook het HPV-vaccin toe tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Vijf groepen kinderen komen in aanmerking voor een of meer vaccins:

Groep Vaccin 
Kinderen van kleuterscholen geboren tot 2015 DKTP / MMR
Basisschool kinderen in klas 1 DKTP / MMR
Basisschool kinderen in klas 5 DKTP / MMR
Kinderen van speciaal onderwijs geboren tot 2010 DKTP / MMR
Meisjes van Basisscholen en Speciaal onderwijs in klas 6  HPV

Vaccinatiecampagne voor scholenOuders van kinderen uit bovengenoemde groepen krijgen via school bericht als hun kind een vaccin mist, volgens de registratie van de DVG. Het ontbrekende vaccin wordt in de brief vermeld en de DVG vraagt ​​toestemming van de ouders om hun kind het ontbrekende vaccin op school toe te dienen. Ouders die het gele vaccinatieboekje hebben, kunnen dit samen met het brief naar school sturen zodat de DVG het verkregen vaccin kan registreren. Ouders die het gele vaccinboekje niet meer hebben, krijgen een andere vorm van vaccinatiebewijs.

De Sectie Jeugdgezondheidszorg werkt samen met het Wit Gele Kruis en heeft een vaccinatierecord van elk kind om ervoor te zorgen dat alle kinderen op Aruba worden beschermd. Elk kind heeft het recht om te groeien en zich in goede gezondheid te ontwikkelen. De zorg voor en bescherming van de kinderen is onze verantwoordelijkheid. Laten we ervoor zorgen dat alle kinderen op Aruba zijn ingeënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg via 522-4200 of per e-mail jgz@despa.gov.aw of like en volg Directie Volksgezondheid op Facebook voor de laatste updates.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties