De Wereldbank presenteert voedselzekerheidsrapport

ORANJESTAD – Onlangs presenteerde de econoom Rendell de Kort, adviseur bij de Wereldbank het rapport over voedselzekerheid voor en na de pandemie aan de Ministerraad van Aruba.

De Wereldbank presenteert voedselzekerheidsrapport aan de Ministerraad van Aruba De  Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector, de heer Chris Romero, had ook een onderhoud met de heer de Kort en mevrouw Nathalie Maduro, directeur van Santa Rosa / DLVV, over het voedselzekerheidsonderzoek. 

Het onderzoek maakt deel uit van het programma technische bijstand voor de financiering van rampenrisico's op de eilanden en Caribische gebieden. Het doel van de technische bijstand is om de veerkracht op lange termijn te verbeteren, evenals het aanpassingsvermogen bij extreme en frequente natuurverschijnselen ten behoeve van de kwetsbaardere personen.

Voedselzekerheidsrapport WereldbankHet project als onderzoek en strategische planning maken deel uit van het programma dat wordt gefinancierd door het programma RESEMBID voor duurzame energie en mariene biodiversiteit van de Europese Unie, uitgevoerd door Expertise France, Wereldbank en Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).

De opgelegde beperkingen om de verspreiding van Covid19 te voorkomen maakten het voor de Wereldbank onmogelijk om Aruba te bezoeken om de vergaderingen persoonlijk bij te wonen, maar vond plaats door virtuele consulten met de hulp van de heer de Kort, adviseur bij de Wereldbank, als onderdeel van een team onder leiding van Mary Boyer, specialist in rampenrisicoanalist.

De Wereldbank presenteert voedselzekerheidsrapport aan de Ministerraad van Aruba Tijdens de pandemie verzocht minister van Economie Xiomara Maduro de Wereldbank om te helpen een "snelle beoordeling" te maken over de voedselzekerheid op Aruba voor en na de Covid19-pandemie. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel is tijdens de pandemie en voor aanbevelingen van de Wereldbank over welke stappen er genomen moeten worden om de voedselvoorziening na de pandemie op een veilige manier te garanderen. De Wereldbank beveelt de ontwikkeling van de landbouw op Aruba aan op basis van twee pilaren; investeer in commerciële schaal via start-ups en bevorder micro-investeringen zoals achtertuin of tuinieren op het dak.

Het rapport met alle aanbevelingen is beschikbaar op:

https://issuu.com/gabinetewevercroesaruba/docs/building_resilience_in_aruba_s_food_security_durin?fr=sZGY1NjIwOTgzNQ

De ministerraad heeft de Directie Economische Zaken en de Santa Rosa verzocht samen te werken aan een plan om de aanbevelingen zo snel mogelijk uit te voeren. Landbouw is een van de zes veelbelovende sectoren voor de diversificatie van onze economie en met regionale samenwerking en met nieuwe technologie zijn de kansen op commerciële voorraden en voedselzekerheid voor Aruba groot.

Minister Xiomara Maduro is de Wereldbank en het team van de Directie Economische Zaken en Santa Rosa en de heer de Kort dankbaar voor het belangrijke werk dat is verricht tijdens de pandemie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties