De wet van Aruba is bedoeld voor de bescherming van de gemeenschap en dieren

Dit item is gearchiveerd op 08-08-2020.

ORANJESTAD - In verband met het recente geval waarin een persoon probeerde een hond illegaal uit Colombia te importeren, informeert de Directie Volksgezondheid over het importverbod voor dieren uit Zuid-Amerika.

Gebouw Veterinaire DienstDe veterinaire dienst die onder de Directie Volksgezondheid ressorteert, houdt toezicht op de nakoming van de wetten met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van dieren. De veterinaire afdeling moet ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd om de gemeenschap tegen zoönose te beschermen t.w. door dieren overdraagbare ziekten zoals hondsdolheid en COVID-19, maar ook om de endemische fauna en dieren te beschermen tegen infectieziekten zoals Parvo en schroefwormen. De dierenarts werkt nauw samen met de douane om de invoerwet voor dieren en de bescherming van de hele gemeenschap te handhaven.

Iedereen die van plan is met een huisdier naar het buitenland te reizen, moet alle informatie verzamelen die het land van bestemming vereist om te voldoen aan hun wetten, aangezien elk land zijn eigen wetten heeft met betrekking tot de invoer van dieren.

De wet in Aruba verbiedt al sinds jaren de invoer van dieren uit Zuid- en Midden Amerika, waaronder Mexico, Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba. Onlangs publiceerden de media het geval van een persoon die probeerde een hond illegaal uit Colombia, een van de landen op de verbod lijst, te importeren.

HondDeze zaak begon 2 weken geleden toen de passagier die terugreisde uit Colombia werd aangehouden met een illegale hond. De douane heeft de hond terecht de toegang geweigerd en de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld. Onder normale omstandigheden worden deze dieren met dezelfde vlucht teruggestuurd naar het land van herkomst wat in dit specifieke geval niet mogelijk was. De veterinaire dienst werd geïnformeerd en de hond werd in beslag genomen. Sinds de datum van confiscatie was de hond in quarantaine geplaatst en kreeg de eigenaar de gelegenheid om de hond terug te sturen naar Colombia. Helaas heeft de eigenaar de gelegenheid niet gebruikt om de hond terug te sturen.

De wet geeft aan dat dieren uit een van de verboden landen exclusief zijn toegestaan ​​wanneer ze naar Aruba verhuizen als inboedel.

Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden, de hond moet minimaal 6 maanden lid zijn van het huishouden voordat deze naar Aruba verhuist. In tegenstelling tot de verklaringen van de eigenaar, hebben de douane en de dierenarts vastgesteld dat de hond niet voldeed aan de voorwaarden om Aruba binnen te komen. Het beschikte niet over de vereiste vaccins en benodigde tests en kan ook niet worden beschouwd als onderdeel van het huishouden. Om een ​​huisdier van Zuid-Amerikaanse afkomst als lid van het huishouden te beschouwen, moet het een streng en lang proces ondergaan om te garanderen dat het huisdier gezond en ziektevrij is.

De eigenaar in de bovengenoemde zaak was zich terdege bewust van de beperkingen die gelden voor huisdieren uit Zuid-Amerika. Soortgelijke gevallen worden regelmatig geconstateerd door de douane en de veterinaire dienst.

De Veterinaire dienst benadrukt dat de wetten gehandhaafd moeten worden en dat iedereen zich daaraan moet houden. Ze bewaken de grenzen om ons te beschermen tegen de mogelijke illegale invoer van huisdieren die infectieziekten kunnen dragen en mogelijk epidemieën kunnen veroorzaken.

De in beslag genomen hond zal in dit geval naar Colombia moeten worden teruggebracht om te voorkomen dat hij wordt geëuthanaseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de hond teruggaat. De Veterinaire dienst betreurt het dat de eigenaar niet alle informatie heeft ingewonnen voordat zij probeerde de hond in Aruba te importeren. De wetten moeten worden nageleefd en er worden geen uitzondering gemaakt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties