Deadline nadert voor afronding aanvraag Arubalening 2022

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2022.

ORANJESTAD - De Directie Onderwijs Aruba (DEA) herinnert alle studenten die momenteel in aanmerking komen voor de Arubalening voor augustus 2022 eraan dat de deadline voor het indienen van de vereiste documenten 17 juli 2022 is.

Na deze deadline komen aanvragers pas in aanmerking voor de Studielening voor januari 2023. De afdeling Studiefaciliteiten van de DEA roept alle studenten op om hun documenten zo snel mogelijk in te leveren en niet te wachten tot de allerlaatste dag. Deze documenten kunnen worden geüpload op het portaal van de Aruba lening (stap 6 t/m 11).

Stap 6 - Gewaarmerkte kopie van diploma

Upload de kopie van je diploma dat is gewaarmerkt door de Dienst Inspectie van het Onderwijs (DIO). DIO certificeert diploma's behaald op Aruba die onderdeel zijn van het onderwijssysteem dat wettelijk geregeld is op Aruba. De DIO is gevestigd in het John F. Kennedy Education Center aan de Stadionweg 37. Ze zijn geopend van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

Wat moet u meenemen om het diploma te laten certificeren?

  • Maak een kopie van je diploma en cijferlijst.
  • Om te voorkomen dat het origineel met de kopie wordt verward, is het raadzaam om de kopie van het diploma en de cijferlijst op A4-formaat in zwart-wit te maken. Maak de kopieën niet op dik papier of in kleur;
  • Bij het aanbieden bij de DIO voor certificering graag de kopie en het originele diploma en cijferlijst meenemen;
  • DIO certificeert alleen officiële diploma's en cijferlijsten. Cursusdiploma's worden niet gecertificeerd;
  • De kopie moet identiek zijn aan het origineel, als het diploma twee zijden heeft, moeten beide zijden ook worden gekopieerd, maar in zwart-wit. Als de school een stempel op de kopie heeft gezet, moet er een nieuwe kopie worden gemaakt die identiek is aan het origineel;
  • Studenten van de EPI Economy unit dienen alle 4 cijferlijsten mee te brengen: origineel en kopie;
  • Diploma's die internationaal zijn verkregen uit de VS, Canada, Costa Rica, Colombia, enz. zullen verder worden onderzocht om hun accreditatie op Aruba te verifiëren. Indien deze opleidingen niet geaccrediteerd zijn, dient de student een notaris te raadplegen;
  • Houd er rekening mee dat de DIO geen kopieerservice biedt;
  • Het aantal exemplaren dat gewaarmerkt kan worden is 3 en als de student naar Nederland gaat kan de DIO 4 exemplaren certificeren;
  • Als een GED-diploma moet worden gecertificeerd, voeg dan het transcript toe.

Stap 7 - Bankrekening

Arubalening PortalDe bankrekeninggegevens moeten ook worden verstrekt. Elke student moet zijn persoonlijke (lokale) bankrekeninggegevens uploaden, bij voorkeur een "International Student Account" bij een lokale bank. Indien de bank van de student verlangt dat hij een studentenbewijs van de Arubaanse Studielening toont, dient de student dit op te vragen bij de Unit Studievoorziening van de DEA. Dit duurt maximaal 2 werkdagen.

Stap 8 - Officieel bewijs van toelating

Er dient een officieel bewijs van toelating tot de school/onderwijsinstelling te worden overlegd. Dit is de formele toelatingsbrief of e-mail die de student heeft ontvangen van de onderwijsinstelling waarin staat dat de student per 1 september 2022 aanwezig zal zijn. In de brief of e-mail moet staan ​​dat de student is aangenomen.

Stap 9 - Bewijs van verzekering

Upload het verzekeringsbewijs op de Aruba studentenlening portal. Voor studenten die op Aruba studeren, stuur een screenshot van de AZV-app of een foto van een geldige AZV-kaart. Studenten die naar andere landen dan Nederland gaan, dienen de verzekeringspolis te uploaden die is afgegeven in het land waar zij verzekerd zijn. Op deze verzekering dient duidelijk de naam van de student en de geldige verzekeringstermijn te worden vermeld. Degenen die naar Nederland gaan, ontvangen de komende dagen hun verzekeringspolis in hun e-mail.

Studenten die voor 1 of 2 augustus 2022 naar Nederland reizen, dienen een verzekering af te sluiten die geldig is tot 31 juli 2022. Dit kan bij Insure To Study (ITS) of een andere reisverzekerings bedrijf. Er zijn al studenten die een reisverzekering hebben met een geldigheid van 2 weken.

Stap 10 - Contactgegevens ouders

De contactgegevens van de ouder moeten ook worden geüpload op het Aruba Student Loan-portaal onder het tabblad "Contactgegevens ouders". Indien de leerling geen contact heeft met zijn/haar ouders, dient dit vermeld te worden bij de rubriek “reacties”. Als beide ouders zijn overleden, moet de leerling de contactgegevens van een andere familie verstrekken, inclusief hun relatie bijvoorbeeld tante, oom, neef etc.

Stap 11 - Studieleningovereenkomst

De student dient het formulier “Overeenkomst tot geldlening” hiervoor te gebruiken. Gelieve 2 exemplaren van de overeenkomst af te drukken, in te vullen en te ondertekenen met een blauwe pen. Eenmaal ingevuld en ondertekend scan of maak een foto en upload deze terug op de Aruba Studielening Portal.

Verklaring van Toeschrijving

Nadat je stap 6 tot en met stap 11 hebt doorlopen en deze zijn goedgekeurd, ontvangt de student een Verklaring van Toeschrijving in zijn/haar Aruba Studielening-portaal. De student dient 2 originelen van de Toeschrijvingsverklaring samen met 2 originelen van de Studiefinancieringsovereenkomst in te leveren bij de unit Studievoorziening van de DEA in het John F. Kennedy Education Center aan de Stadionweg 37.

Lever deze uiterlijk 18 juli 2022 in. Zodra de unit Studiefaciliteit deze documenten heeft ontvangen, duurt het ongeveer 2 tot 3 weken voordat de student de betaling op zijn lokale bankrekening ontvangt. Studenten die naar Nederland gaan, krijgen het geld voor 31 juli 2022 op hun rekening gestort.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar arubalening@ea.aw of WhatsApp naar +297 5944140 of ga naar www.ea.aw en zoek naar Arubalening (Portal) in alfabetische volgorde. Studenten wordt ook geadviseerd om het Department of Education Aruba te volgen op Facebook en of Instagram @EducationAruba voor de laatste informatie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties