Delegatie op te richten multidisciplinair centrum op audiëntie bij Gouverneur

ORANJESTAD - In het kader van de oprichting van een Family Justice Center (FJC), brengen vertegenwoordigers van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA), FIER Nederland en Signs of Safety deze week een werkbezoek aan Aruba.

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op donderdag 1 juli 2021 de delegatie ontvangen voor een audiëntie op Cas Ceremonial di Gobernador. In het te realiseren multidisciplinair centrum, zullen justitiële- en hulpverleningsinstanties vanuit één locatie werken en diensten verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Tijdens de audiëntie is de Gouverneur geïnformeerd over de achtergrond, de doelstellingen, de reeds behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst.

Op de eerste foto: de heer Bert Groen (Voorzitter EFJCA), mevrouw Linda Terpstra (Directeur-Bestuurder FIER Nederland) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt. Op de tweede foto: mevrouw Marion Henneman (Signs of Safety trainer, Omada Training en Coaching), mevrouw Daphny Tecklenborg (Projectleider FJC Aruba) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

De heer Bert Groen (Voorzitter EFJCA), mevrouw Linda Terpstra (Directeur-Bestuurder FIER Nederland) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt.    Mevrouw Marion Henneman (Signs of Safety trainer, Omada Training en Coaching), mevrouw Daphny Tecklenborg (Projectleider FJC Aruba) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties