Derde week van kinderopvoeding

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2020.

ORANJESTAD - Op 16 november 2020 begon de minister van Sociale Zaken en Arbeid de derde Week van de opvoeding op Aruba.

Dit markeert de opening van een belangrijke week met betrekking tot het welzijn van de kinderen.

Minister van Sociale Zaken en Arbeid en deelnemers van de Week van de opvoedingLogo Fundacion Pa Nos MuchananHet welzijn van onze kinderen is een prioriteit voor de regering van Aruba en speciaal voor de minister van Sociale Zaken en Arbeid. Bewustwording en voorlichting over de opvoeding van kinderen is een zeer belangrijk onderdeel van dit beleid.

Aruba maakt samen met andere Caribische eilanden in het Caribisch Nederland deel uit van de Taskforce voor de kinderen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Tot de taken van de taskforce behoren onder meer het gezamenlijk aanpakken van belangrijke onderwerpen voor de eilanden.

Een van de onderwerpen die zij willen promoten is het welzijn van de kinderen op alle eilanden met de focus op de opvoeding van kinderen in een veilige omgeving, vol liefde en genegenheid. Dat is de reden dat ze de 'Pedagogische Commissie' hebben ingesteld die verantwoordelijk is voor de realisatie van de Pedagogische Visie op Aruba.

Logo Stichting Wit Gele KruisEntiteiten die deel uitmaken van deze commissie zijn:

  • Tienda di Educacion
  • Fundacion Respeta Mi
  • Fundacion Pa Nos Muchanan
  • Stichting Wit Gele Kruis
  • Directie Sociale Zaken

Logo Tienda di EducacionNaast de Pedagogische Commissie is er een platform bestaande uit organisaties die het pedagogische werk en de visie ondersteunen.

Aruba begon sinds 2018, net als de andere landen binnen het Nederlandse Koninkrijk, zich meer te richten op het onderwerp opvoeding van kinderen door het organiseren van de Week van de opvoeding, die in Nederland bekend staat als ‘Opvoedweek'. De regering koos deze week aangezien Wereldkinderdag op 20 november wordt gevierd.

Logo Fundacion Respeta MiDe Week van de opvoeding loopt tot 25 november 2020 en staat in het teken van de ouders. Er zullen twee interessante cursussen worden gegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit zal tijdens het weekend worden voortgezet met verschillende activiteiten gericht op de kinderen, de jeugd en hun gezin. Volgende week hebben ze een conferentie van de Taskforce van het Koninkrijk der Nederlanden over meerdere interessante onderwerpen voor de veldprofessionals.

Logo Directie Sociale Zaken Een speciale dank gaat uit naar alle leden van de Commissie Pedagogische Visie Aruba”, andere partners en entiteiten die de verschillende sessies tijdens deze week organiseren en het Sociaal Crisisplan voor hun steun.

Minister Croes benadrukte het belang van onze kinderen en gezinnen, aangezien zij de basis vormen van onze gemeenschap en wenst alle deelnemers veel succes met de Week van de opvoeding.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties