Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Aruba deelt waardevolle informatie aan studenten die emigreren voor hun studie

Dit item is gearchiveerd op 15-08-2022.

ORANJESTAD - Voordat een student naar het buitenland vetrekt, moet hij allerlei zaken regelen, zoals uitschrijving ui het bevolkingsregister.

Dit geldt voor ALLE studenten die emigreren voor hun studie.

Volgens de Landsbesluit bevolkingsregister bestaat de bevolking van Aruba uitsluitend uit personen die daadwerkelijk op Aruba wonen. Iedereen die niet op Aruba woont (o.a. vanwege studie) is verplicht zich uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Doet u dit niet, dan volgt de automatische verwijdering uit het bevolkingsregister..

Studenten die naar Nederland verhuizen

Als u voor het hoger onderwijs naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Hier zijn enkele tips om dit proces in Nederland gemakkelijker te maken. Op verzoek van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo), heeft de Afdeling Studiefaciliteiten van de Directie Onderwijs, alle e-mailadressen van de groep studenten die naar Nederland reist, verstuurd. Aangezien het om een ​​grote groep gaat, krijgt elk van deze studenten een e-mail met de afgesproken tijd om zich op 27 juli 2022 tussen 13:00 en 16:00 uur op het Censo-kantoor persoonlijk uit te schrijven. Andere studenten kunnen via www.censo.aw een afspraak maken om zich uit te schrijven.

Studenten die onlangs geslaagd zijn voor hun rijbewijs

Het is belangrijk om uw rijbewijs te halen voordat u zich uitschrijft uit het bevolkingsregister. Op de dag van uw afspraak voor het maken van uw rijbewijs dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen bij de Censo en zij zullen de foto voor het rijbewijs zelf maken.

Uitschrijven uit het bevolkingsregister

Om u te kunnen inschrijven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u gaat wonen, moet u zich eerst op Aruba uitschrijven. U moet namelijk een bewijs van uitschrijving uit de Burgerlijke Stand van Aruba tonen. Dit bewijs krijg je zodra je je uitschrijft. Het is ook belangrijk om uw gemeente door te geven waar u in Nederland gaat wonen op het moment van uitschrijving bij de Censo. De student dient zich in te schrijven in de gemeente zoals vermeld op het bewijs van uitschrijving. Als u dit niet doet, kan de registratie niet of vertraagd worden en kan de ontvangst van het burgerservicenummer (BSN) uiteindelijk worden vertraagd met alle gevolgen van dien.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het is raadzaam om vooraf informatie op te zoeken. Check de vereisen voor de BRP-registratie op de website van uw gemeente. Hierbij kunt u denken aan informatie over het maken van afspraken en welke documenten u moet laten zien bij inschrijving. Sommige gemeenten hebben vaste dagen of afspraken uitsluitend voor inschrijving in de BRP voor studenten uit het Caribisch gebied.

Bij het bijwonen van uw aanmeldingsafspraak voor de BRP dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Paspoort (als legitimatiebewijs);
  • Uitschrijvingsbewijs van Censo;
  • Bewijs van adres in Nederland (kopie huurovereenkomst, ondertekende brief en kopie identiteitsbewijs van gezinslid waarin staat dat je voorlopig in hun huis zult verblijven);
  • Afschrift van geboorteakte

Let op: als u niet op Aruba bent geboren, moet u de geboorteakte tijdig vanuit het geboorteland aanvragen. Als uw geboorteland niet deel uit maakt van het Nederlandse Koninkrijk, moet u de geboorteakte laten vertalen en legaliseren met een apostille laten. Kijk voor meer informatie hierover op de website van uw gemeente.

Contactpersoon op Aruba

Voor vragen of informatie over dit onderwerp, of als u in Nederland problemen ondervindt bij het registreren of bij ontbreken van documenten, stuur dan een e-mail naar info@censo.aw. Studenten kunnen de e-mail van het Censo-team ook vinden onder het tabblad "contact" op www.censo.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties