Digitale traject bij de Belastingdienst

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2023.

ORANJESTAD - Onlangs hebben premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro een vergadering gehad met de Belastingdienst (DIMP) samen met het bedrijf Gravity IT, dat helpt bij het digitale traject van DIMP.

Ze hebben de veranderingen doorgenomen die de afgelopen jaren hebben geleid tot een aanzienlijke digitalisering van belastingprocessen in Aruba.

Transformatie 2017 tot 2023:

  • In 2017 werd het SAP-systeem geïntroduceerd bij de DIMP, waarmee de digitalisering van belastingen en maandelijkse premies begon;
  • vervolgens werden belastingen voor elk jaar gedigitaliseerd en het geautomatiseerde belastingsysteem (BO Impuesto of BOI) in 2019 geïntroduceerd;
  • Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro vergadert met de Belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT.in 2019 werden er ook wijzigingen doorgevoerd om Fiscale Hervorming I mogelijk te maken.
  • tijdens de pandemie in 2020 en 2021 heeft het systeem zijn waarde bewezen door het vergemakkelijken van de Belastingverlichting I en II voor de gemeenschap en de noodzakelijke kruiscontrole voor SVB om loonsubsidie aan bedrijven te verstrekken. Dit gebeurde op een moment dat fysiek contact bijna onmogelijk was vanwege maatregelen zoals "shelter in place" om de volksgezondheid te beschermen;
  • in 2022 werden de nodige voorbereidingen getroffen om Fiscale Hervorming II te implementeren, wat resulteerde in het Belastingplan 2023 dat begin 2023 werd geïmplementeerd.
  • in datzelfde jaar werd "BBO aan de grens" geïntroduceerd, en de technische implementatie was succesvol.

In de nabije toekomst zullen meer belastingprocessen worden gedigitaliseerd bij DIMP om de benodigde efficiëntie te bereiken, m.n.:

  • In 2023 is het de bedoeling om de mogelijkheid te introduceren om  bezwaren online in te dienen;
  • in 2024 worden belastingen op winst en dividendbelasting gedigitaliseerd. Er zal ook worden gewerkt aan de elektronische beveiliging van MFAs.
  • vanaf 2025 begint men met het integreren van DIMP met essentiële registers zoals de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister/Censo, de Kamer van Koophandel, SVB, DOW, DLV en DIP. Ook is het de bedoeling om de functie "nu betalen" in BOI te introduceren.
  • er worden inspanningen gedaan om analyses te gebruiken om de naleving te verbeteren en wordt er overwogen om het SAP-systeem te upgraden en over te stappen op opslag in de cloud.

Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro vergadert met de Belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT.Naast de inspanningen op het gebied van digitalisering wordt er ook hard gewerkt om de diensten van DIMP voor de gemeenschap te verbeteren. Onlangs slaagde DIMP erin om een achterstand van 40 jaar in de verwerking van belastingteruggaven op inkomen weg te werken. In 2023 slaagden ze er voor het eerst in om de belastingteruggaven voor 2022 binnen enkele weken na de indiening uit te betalen. De laatste fase is in volle gang om het telefoonsysteem van DIMP te verbeteren om een betere service te bieden. Er wordt ook een "taskforce" voorbereid om de achterstand in de behandeling van bezwaarschriften aan te pakken. Al deze inspanningen worden tegelijkertijd uitgevoerd om de dienstverlening van DIMP aan de gemeenschap te verbeteren.

De regering bedankt het team van DIMP en het bedrijf Gravity IT voor al hun inspanningen om de implementatie van de digitalisering bij DIMP succesvol te maken.

Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro vergadert met de Belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT.  Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro vergadert met de Belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT.  Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro vergadert met de Belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT.  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties