DIMAS gaat weer open maar alleen voor klanten die hun verzoek niet online kunnen uploaden

ORANJESTAD- DIMAS heeft aangekondigd dat zij vanaf 22 juli 2020 op het kantoor van DIMAS zullen beginnen met het ontvangen van klanten die een afspraak hebben en die hun aanvraag niet online kunnen indienen.

Sinds half maart 2020 is de DIMAS overgestapt op een online vergunningsaanvraagproces via het beschikbare online formulier. DIMAS kreeg veel feedback van klanten die hun ervaring met dit online systeem deelden.

De DIMAS heeft gezien de feedback, het formulier, communicatie en instructies aangepast om het voor hun klanten gebruiksvriendelijker te maken. Ondanks deze veranderingen konden sommige klanten het aanvraagproces niet online voltooien en daarom heeft de DIMAS besloten om hun deuren te openen, maar uitsluitend voor klanten met een afspraak, maar die hun verzoek nog niet online hebben ingediend op de afspraakdatum en -tijd.

Gebouw DIMASIedereen die naar zijn afspraak bij de DIMAS gaat, moet het volgende in acht nemen:

1. Houd u aan alle voorzorgprotocollen inzake hygiëne en instructies van het beveiligingspersoneel

2. Behoud sociale afstand. Er mag SLECHTS één persoon met afspraak worden toegelaten, indiener of een bevoegde gezinsvertegenwoordiger die een minderjarige vertegenwoordigt. In het geval het om een gezin gaat wordt slechts één persoon binnengelaten.

3. De persoon moet alle vereiste documenten hebben om deze in te dienen, zoals gebruikelijk was vóór de coronacrisis. In dit geval moeten ze het aanvraagformulier downloaden en afdrukken van de DIMAS-website, invullen, ondertekenen en indienen samen met alle andere documenten volgens de bijbehorende checklist.

4. Alleen klanten die afspraken hebben op de datum en het opgegeven tijdstip en het e-formulier nog niet hebben ingevuld, worden persoonlijk bijgestaan. Personen die te laat zijn voor hun afspraak of die het online formulier al hebben ingevuld, krijgen geen toegang.

5. Iedereen moet 10 minuten voor hun afspraak aankomen en een screening ondergaan (handontsmetting, temperatuurscan en een mondkapje dragen)

Personen die koorts hebben of weigeren een masker te dragen, worden niet toegelaten.

6. DIMAS zal alleen personen helpen die de aanvraag niet online kunnen invullen en zal geen adviseurs toelaten. Consultants kunnen de aanvraag online invullen.

De enige service die persoonlijk bij het DIMAS wordt geleverd, is het indienen van de vergunningsaanvraag op afspraakdatum en -tijd. Op afspraakdagen wordt geen andere service verleend; het afhalen van de vergunning of het indienen van een bezwaarbrief etc. is niet toegestaan. Alle andere diensten worden geleverd via de DIMAS e-helpdesk www.dimasaruba.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties