DIMAS-klanten: Gebruik het juiste Persoonsnummer bij het aanvragen van een vergunning

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2020.

ORANJESTAD - DIMAS heeft tal van vergunningsaanvragen ontvangen die niet aan alle eisen voldoen.

DIMAS-klanten: Gebruik het juiste Persoonsnummer bij het aanvragen van een vergunning.Onderstaand enkele van de vereisten waarvan aanvragers zich bewust moeten zijn:

  1. Vul het juiste persoonsnummer van de garantsteller in.
  2. Dien alle vereiste documenten in volgens de checklist
  3. Vul een persoonlijk telefoonnummer en e-mailadres van de klant correct in

Cliënten die het aanvraagformulier inclusief al het bovenstaande niet correct invullen, zullen niet in behandeling worden genomen en afgewezen worden.

Zorg ervoor dat u het persoonsnummer van de garantsteller correct invult.

Als de Belastingdienst het inkomen van de garantsteller niet kan valideren, zal dit ook tot gevolg hebben dat de vergunning wordt geweigerd.

Klanten krijgen een melding van de DIMAS als hun vergunningaanvraag onvolledig is en dat de klanten een nieuwe afspraak moeten maken om de vergunningaanvraag opnieuw correct in te dienen. DIMAS neemt alleen contact op met de sollicitant via het opgegeven persoonlijke e-mailadres en/ of telefoonnummer. Het verstrekken van onjuiste contactgegevens zal ertoe leiden dat de DIMAS geen contact kan opnemen met de klant voor aanvullende informatie en of om te melden dat er documenten ontbreken.

DIMAS dringt er bij hun klanten op aan om hun afspraak te maken met behulp van het online systeem dat beschikbaar is op www.dimasaruba.aw. De klanten dienen alle vereiste documenten en informatie beschikbaar hebben om het vergunningsevaluatieproces effectief en efficiënt te laten verlopen, opdat DIMAS hun aanvraag kan evalueren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties