DIP: land verkregen door de overheid mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het was uitgereikt

Dit item is gearchiveerd op 13-02-2020.

ORANJESTAD-De De Directie Infrastructuur en Planning (DIP) controleert rondom Aruba om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verkregen land gebruikt voor het doel dat het door de regering is toegekend.

De locaties die worden gecontroleerd, zijn onder anderen in Colony (Sero Colorado), kiosken, wijkgarages, illegale huizen, enz. die zijn gebouwd op land dat is bestemd voor landbouw. ​​Deze site-inspecties worden samen met de politie uitgevoerd. Er zijn veel situaties opgetreden die in voorgaande jaren werden getolereerd.

Deze tolerantie van onrechtmatig gebruik oftewel illegaal grondgebruik grond creëerde de overtuiging dat het volkomen acceptabel is om deze landen voor verschillende doeleinden te gebruiken. Onlangs ontdekten ze een situatie waar 8 tot 10 huizen gebouwd waren op een landbouwgrond, waar huur of zelfs elektriciteit werd betaald voor deze woningen. Dit in tegenstelling tot het doel van het grondafgifte.

Het DIP behandelde deze zaak volgens de regels en stuurde een brief aan de eigenaar over de gemelde onregelmatigheid. Personen die hun huurprijs niet hebben betaald, kunnen ook hun land verliezen zoals in de wet is vastgelegd. De DIP is niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden veroorzaakt door de landeigenaar en de huurder op een terrein dat voor een ander doel wordt gebruikt dan wettelijk is voorgeschreven.

De DIP dringt er bij iedereen op aan om de landbouwgronden te gebruiken voor het doel dat het dient, en niet voor illegale huizen, bedrijven of andere illegale activiteiten.

De DIP heeft veel klachten ontvangen waaruit blijkt dat de personen die deze gronden gebruiken voor de landbouw geen huis hebben en op deze gronden een opstal bouwden om in te wonen.

In het geval dat de DIP illegaal gebouwde opstallen ontdekt zullen ze, rekening houdend met humanitaire overwegingen,  andere diensten in de zaak inschakelen.

DIP zal rekening houden met de humanitaire aspecten, voordat deze personen uit de illegale huizen worden verwijderd en zullen hen tijd geven om te verhuizen.

Ze zullen ook contact opnemen met de Directie Sociale Zaken en andere relevante afdelingen i.v.m. de aangetroffen situaties.

Het hoofddoel van de DIP is om de orde te handhaven en de wetten te bekrachtigen en zal een behoorlijke termijn bieden voor de ontruiming van het terrein. Aan het einde van de dag is de landeigenaar verantwoordelijk om alles wat illegaal is van het land te verwijderen en het terrein te gebruiken conform de bestemming.

Het is belangrijk om te vermelden dat het gebruik van landbouwgrond voor een ander doel niet toegestaan is, zeker niet omdat het vroeger werd getolereerd. Met het nieuwe beleid en beheer handhaaft de DIP de orde. Het doel waarvoor het land door de overheid wordt gegeven, m.n.  voor woningbouw, commerciële doeleinden of landbouw, staat vastgelegd in de overeenkomst.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties