DIP verleend 200 akten voor de bouw

Dit item is gearchiveerd op 12-12-2020.

ORANJESTAD - Onlangs heeft de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, de volledige machtiging verleend aan het Directie Infrastructuur en Planning (DIP) om akten te ondertekenen voor verleend land.

Huis bouwenDe eerste taak die de DIP heeft gekregen, is om de achterstand (500) van grondaanvragen weg te werken. Voortaan worden alle akten voor bouwgrond ondertekend door de directeur van het DIP, de heer Haime Croes, samen met een andere persoon volgens het vierogen principe. Op deze manier wordt de afdeling gedepolitiseerd, wat het proces zal versnellen en de economische ontwikkeling zal bevorderen.

DIP werkte aan een plan om de achterstand van 500 aktes weg te werken voor degenen die klaar zijn om te beginnen met bouwen of met landbouw. Ze zullen hun akte voor eind 2020 ontvangen. Hun doel is om elke week 200 akten klaar te hebben en de achterstand weg te werken.

Ondertekening aktes directeur DIP de heer Haime CroesVolgens de directeur van het DIP, nu dat DIP geautoriseerd is met het ondertekenen van de akte voor grond, streven ze ernaar om deze zo snel mogelijk te overhandigen zodat de bouw kan beginnen en mensen hun projecten kunnen gaan realiseren.

Het is belangrijk om te beseffen dat de vakantieperiode nadert en degenen die hun kennisgevingsbrief ontvangen, het financieringsproces bij de bank moeten starten, naar een notaris moeten gaan en het een en andere regelen met hun aannemer. Het is gebruikelijk dat notarissen rond 15 december sluiten i.v.m. de feestdagen en dat aannemers ook het vakantieverlof opnemen. Dat betekent dat het grootste deel van de ontwikkeling te zien is vanaf januari en februari.

Gemeenschappelijke sectoren profiteren

Gebouw Directie Infrasctuctuur en PlanningVeel sectoren hebben er baat bij als er wordt gebouwd. Een daarvan is zeker de FCCA, die de meerderheid van de klanten in afwachting van hun akten heeft om hun constructie te financieren zodra ze de akte hebben ontvangen. Notarissen, banken, bouwbedrijven en bouwmaterialenbedrijven hebben er allemaal baat bij als deze aktes worden uitgegeven. Het spin-off effect is belangrijk voor de Arubaanse economie.

Wachtlijst

De heer Croes legt uit dat de komende 5 jaar ongeveer 5000 mensen een huis nodig zullen hebben. Op basis van die projecties in combinatie met de bouwcapaciteit gaat het DIP zich richten op woningbouwprojecten die in verdiepingen zullen worden gebouwd.  Op deze manier kunnen ze aan de vraag naar woningen voldoen, rekening houdend met de beperkte beschikbare grond.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties