Directeur Monumentenbureau Ing. Yvonne Webb-Kock gaat met pensioen

Dit item is gearchiveerd op 24-12-2022.

ORANJESTAD - Onlangs heeft Monumentenbureau afscheid genomen van Ing. Yvonne Webb-Kock, nu voormalig directeur van het Monumentenbureau.

Mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock heeft het land 33 jaar gediend. Zij begon haar loopbaan als ambtenaar op 1 september 1989 bij Dienst Openbare Werken DOW waar zij werkzaam was bij de Afdeling Civiele Zaken en stapte later over naar het Architectenbureau van de DOW. In deze functie ontwierp ze het gebouw van de Directie Luchtvaart en de “Kleuterschool Nos Paraiso” in Paradera. Ze was ook betrokken bij de renovatie van diverse overheidsgebouwen.

Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock, directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock, directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.In de loop der jaren kwam de monumentenraad met het voorstel om een ​​afdeling monumenten op te richten.

Dit intrigeerde Ing. Yvonne Webb-Kock waarvoor ze solliciteerde om overgeplaatst te worden naar deze nieuwe afdeling en dit hielp opzetten en later directeur werd van het Monumentenbureau. Mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock werkte daar 27 jaar als directeur.

Het allereerste restauratieproject was de restauratie van het Stadhuis (Elloy Arends) en Hotel Colombia. Hier ontwierpen ze het gebouw van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister dat werd gebouwd om de twee monumentale panden met elkaar te verbinden en creërde een esthetische ontwerp. Andere projecten die door de Monumentenbureau werden geleid zijn het Ecury Complex waar het Nationaal Archeologisch Museum Aruba is gevestigd en de restauratie en uitbreiding van het gerechtsgebouw, de naast het Stadhuis gelegen ARA-gebouw, het Henriquez-gebouw dat thans dienst doet als kantoor van het Monumentenbureau, Huisje Wild naast het Monumentenbureau, de California Lighthouse, het ceremoniële huis van de Gouverneur, het Bestuurskantoor, watertorens in Oranjestad en San Nicolas, de koloniale graven en de lijst gaat maar door.

Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock,  directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock,  directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.Het meest in het oog springende project was de verhuizing van het Aruba Bank huisje. Dit was een monumentale woning die in de hoofdstraat stond en geheel is verplaatst naar de Weststraat en nu Patio 15 is.

Tijdens haar 27-jarige carrière als directeur werd meer dan 60 miljoen florin geïnvesteerd in de restauratie en het onderhoud van de vele monumenten. Mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock was ook verantwoordelijk voor het organiseren van tal van monumentale wandelingen en begeleidde vele studenten bij hun stages.

Als kenner van de Arubaanse architectuur heeft mevr. Ing. Yvonne Webb-Kock veel lezingen gegeven aan onderwijzers en vertegenwoordigde Aruba bij vele gelegenheden in het buitenland, waar ze tal van workshops gaf over monumentenerfgoed.

Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock, directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.Afscheidsfeest voor Ing. Yvonne Webb-Kock,  directeur van het Monumentenbureau, die met pensioen gaat.Mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock heeft ook de belastingaftrek en overdrachtsbelasting voor monumenten voorbereid en voorgesteld die nu in de wet is vastgelegd.

Ze was 27 jaar secretaris van de Monumentenraad en dankzij haar inzet zijn er meer mensen die waarde inzien van het behoud van onze monumenten.

Haar collega's zijn mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock zeer dankbaar voor haar persoonlijke en werkbegeleiding en voor alles wat ze in de loop der jaren voor de gemeenschap van Aruba heeft gedaan en wensen haar het allerbeste bij haar toekomstige inspanningen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties