Donderdag 30 september 2021 is uiterste datum inschrijving Landsexamen 2022

ORANJESTAD – De Directie Onderwijs herinnert iedereen dat donderdag, 30 september 2021 de uiterste datum voor inschrijving voor het landsexamen 2022 is.

On line inschrijving Landsexamen 2022 mavo/havo/vwo. De inschrijvingsperiode voor het landsexamen 2022 voor de schooltypen mavo/havo/vwo loopt van 1 september tot en met 30 september 2021.

In het kader van verbetering van de dienstverlening, is het inschrijvingsproces gedigitaliseerd. Ingaande 1 september vindt de inschrijving voor het landsexamen 2022 via een digitale formulier plaats.

U dient online het volledig ingevulde inschrijvingsformulier in en kopieën van de benodigde stukken (b.v. al behaalde certificaten, diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) plus een kopie van een uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) in te leveren. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

Voordat u zich inschrijft is het belangrijk dat u zich goed informeert. Meer informatie vindt u ook in de“Informatiebrochure Landsexamen”.

Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u schriftelijk bericht (per email en brief) dat u kunt deelnemen aan het Landsexamen.

Indien u een positief bericht (bevestigingsbrief) krijgt van het Examenbureau dient u de gescande versie van het originele betalingsbewijs (betalingsbewijzen als u termijnen betaalt) van het gestorte examengeld  digitaal op te sturen voor een definitieve inschrijving voor het Landsexamen 2022: Vermeld op het betalingsbewijs uw naam en de vakken waarvoor u betaalt.

U kunt zich inschrijven voor het Landsexamen 2022 vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Onvolledig en onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren die na 30 september 2021 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

On line inschrijving Landsexamen 2022 mavo/havo/vwo.      On line inschrijving Landsexamen 2022 mavo/havo/vwo.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties