Douane geeft reizigers enkele tips voor de herfstvakantie

ORANJESTAD - De herfstvakantie nadert met rasse schreden. De Douane geeft reizigers een aantal tips voor tijdens deze herfstvakantie.

Tijdelijke invoer/uitvoer van goederen

De douane raadt reizigers aan om hun goederen, zoals laptops, mobiele telefoons of tablets, te registreren bij hun kantoren in Aerocargo of op de luchthaven. De registratie is alleen voor producten waarvoor men geen ontvangstbewijzen of bewijzen van aankoop in Aruba of in het buitenland heeft en dat de invoerrechten zijn betaald.

Het formulier is het bewijs dat de persoon Aruba met deze producten heeft verlaten en dat u bij terugkomst geen invoerrechten hoeft te betalen. Vul dit formulier van tevoren in. Vergeet niet dat u deze producten vóór uw reis moet registreren bij de douane in Aerocargo of op de luchthaven om het formulier geldig te laten zijn.

Vrijstelling van invoerrechten en accijnzen reizigersbagage

Artikelen voor persoonlijk gebruik:

  • Artikelen met een totale waarde tot Afl.400,00 per reiziger. Als u een artikel invoert met een factuurwaarde van meer dan Afl. 400,00, komt u niet in aanmerking voor een vrijstelling. In dat geval wordt geen aftrek van de Afl. 400,00 worden verleend.

Belastingvrijstelling beperkt tot bepaalde producten:

  • 200 sigaretten (1 slof), of 25 sigaren, of 50 cigarillos, of 250 gram tabaksproducten.
  • 1 liter gedistilleerde dranken, zoals rum of whisky, of 2,25 liter wijn of 3 liter bier

De belastingvrijstelling is niet van toepassing op artikelen die niet onder 1 en 2 zijn vermeld, en er zal belasting en accijns worden geheven.

Om voor de belastingvrijstelling in aanmerking te komen, moet elke reiziger aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De reiziger moet 16 jaar en ouder zijn;
  • De gekochte artikelen moeten voor persoonlijk gebruik zijn;
  • Commerciële producten komen niet in aanmerking voor de belastingvrijstelling.

Mondelinge verklaring

Voor persoonlijke artikelen dient de reiziger bij terugkomst op Aruba een mondelinge aangifte te doen bij het douanekantoor in de aankomsthal. Dit is echter niet mogelijk voor commerciële producten of pakketten.

Aangiften van commerciële producten of pakketten moeten worden gedaan bij een douane-expediteur en met een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Aruba en het persoonsnummer van het bedrijf om toestemming te krijgen voor invoer zonder manifest (IZM-aangifte).

De douane van Aruba herinnert reizigers eraan al hun ontvangstbewijzen te bewaren om de exacte waarde van de gekochte artikelen te kunnen berekenen. Het niet tonen van een ontvangstbewijs voor artikelen zal ertoe leiden dat de douaneagent de prijs van het artikel online vindt, ongeacht de eventueel betaalde kortingsprijs.

De douane van Aruba herinnert reizigers er ook aan om de informatie over de vrijstelling in gedachten te houden, aangezien dit van pas zal komen bij terugkeer naar Aruba met gekochte artikelen. Mocht u het beperkte bedrag van 400,00 Awg per reiziger overschrijden, ga dan direct naar het douanekantoor om uw artikelen aan te geven, in plaats van de rijen bij de bagagecontroles op te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.douane.aw, of stuur een e-mail naar info@douane.aw of bel 523-8888.

Vrijstelling reizigersbagage voor vakantiegangers bij terugkeer naar Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties