DPL herinnert alle werkgevers om gebruik te maken van het Arbeidsmarktregistratie 2021 voor eind september

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2021.

ORANJESTAD - De Directie Arbeidsvooruitgang houdt toezicht op 3 afdelingen: Arbeidsbemiddeling en Re-integratie (Jobcenter), Arbeidsmarktregistratie (AMR) en Toelatingsadvies Arbeidsmarkt (Toelating).

De Arbeidsmarktregistratie (AMR) werkt op basis van de vraag (lijst van benodigde werknemers) volgens het door werkgevers ingevulde formulier Arbeidsmarktregistratie.
Dit dient als hulpmiddel voor de DPL om aan projecten te werken op basis van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor het komende jaar.
Dit is belangrijk voor de planning van de DPL, omdat ze hierdoor samen kunnen werken met scholen, onderwijsinstellingen en werkgevers om voldoende lokale werknemers te produceren. Zonder het goedgekeurde formulier kan de werkgever het proces van aanwerving niet uitvoeren in overeenstemming met het beleid van de andere afdelingen binnen de DPL. AMR is de eerste vereiste van de DPL waaraan alle werkgevers moeten voldoen.

Vereisten
De DPL roept werkgevers op om het nieuwe aanmeldingsformulier Arbeidsmarkt 2021 correct en zo gedetailleerd mogelijk online in te vullen. In de loop van het jaar is er altijd de mogelijkheid voor wijzigingen in de lijst van benodigde medewerkers. De wijzigingen kunnen worden doorgevoerd voor projecten die een groter aantal werknemers vereisen of voor onvoorziene speciaal geschoolde werknemers, maar deze veranderingen moeten wel realistisch zijn.

De voorwaarden voor het indienen van de Arbeidsmarktregistratie staan als checklist op de eerste pagina van het aanmeldingsformulier. Werkgevers moeten voldoen aan alle overeenkomstige vereisten die relevant zijn voor hun arbeidssector om hun formulier te kunnen indienen en goedkeuring te krijgen.

Werkgevers die het AMR-formulier nog niet hebben ingediend kunnen dit alsnog doen tot eind september 2021. Normaliter moeten men een afspraak maken door een e-mail te sturen via e-mail, maar gelet op de snel naderende deadline, met ingang van 13 september 2021 moet men het formulier persoonlijk indienen bij DPL (hardcopy). Degenen die het formulier vanaf nu tot eind september indienen, hoeven geen afspraak te maken. Men kan het formulier van 8:00 am tot 11:30 am en van1:30 pm tot 3:30 pm indienen en een kopie van de eerste kopie meenemen zodat de DPL het voor ontvangst kan bestempelen.

Formulieren

Er zijn 4 verschillende soorten formulieren voor de AMR op basis van de arbeidssectoren:

Meer informatie is te vinden in het volgende document:

Toelichtingsbrief arbeidsmarktregistratie

Formulier 2022
Vanaf 1 december ontvangt DPL het AMR-formulier voor 2022 dat vanaf dezelfde datum beschikbaar zal zijn op de DPL-website. Om het registratieformulier voor 2022 in te dienen, moet men een online afspraak maken door een e-mail te sturen naar dpl.arbeidsmarktregistratie@aruba.gov.aw. Het digitaal ingevulde en geprinte formulier (met de hand ingevuld formulier wordt niet geaccepteerd) moet persoonlijk worden ingediend. Het formulier moet volledig en correct ingevuld zijn en men moet voldoen aan alle eisen die in de checklist staan vermeld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties