DVG gereed om de Wet beperking tabaksproducten te handhaven

Dit item is gearchiveerd op 07-03-2023.

ORANJESTAD - Sinds de unanieme goedkeuring door de Staten in 2021 van de "Landsverordening beperking tabaksproducten" is men begonnen om deze overeenkomstig te kunnen handhaven.

Roken is schadelijk voor de gezondheid.In totaal hebben 8 ambtenaren van de afdeling Warenkeuring en Hygiëne van de DVG de BOA opleiding afgerond en zijn beëdigd als Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA). Dit geeft deze ambtenaren de bevoegdheid om toezicht te houden op en te handhaven op de wet- en regelgeving van de Landsverordening beperking tabaksproducten. Deze ambtenaren kunnen overtredingen onderzoeken en  procesverbalen of boetes schrijven.

De DVG werkt momenteel aan een proces dat bedrijven nodig hebben om ontheffing aan te vragen en zodra dit gereed is zullen zij dit bekendmaken aan het bedrijfsleven. De komende dagen zullen ze de gemeenschap en het bedrijfsleven informeren over enkele aspecten van de wet:

 • Sigaretten en/of tabakshoudende producten mogen niet worden verkocht aan personen onder de 21 jaar.
 • Individuele verkoop van sigaretten is niet toegestaan. Alleen complete, verpakte en verzegelde sigarettenpakjes mogen worden verkocht.
 • Roken in openbare ruimten is niet toegestaan, tenzij het etablissement beschikt over een vergunning voor een aangewezen rookruimte.
 • De werkgever is verantwoordelijk om zijn werknemers tijdens de werkuren en op het terrein van de werkgever te beschermen tegen sigaretten-/tabaksrook.
 • Verboden te roken Minderjarigen mogen niet werken in een inrichting waar tabaksproducten worden verkocht. In het geval van een markt mag de minderjarige niet werken in de ruimte die bestemd is voor de verkoop van tabak/sigaretten.
 • Het is verboden om gratis tabaksproducten weg te geven.
 • Roken in privévoertuigen is niet toegestaan wanneer er minderjarigen in het voertuig aanwezig zijn.
 • Roken in het openbaar vervoer is verboden;
 • Het verkopen of schenken van sigaretten is niet toegestaan in:
  • Overheidsgebouwen;
  • Medische ruimten;
  • Culturele en kunstvoorzieningen;
  • Sportfaciliteiten;
  • Onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie gelieve de Directie Volksgezondheid DVG Aruba op Facebook te volgen, of DVG op Instagram directie_volksgezondheid_aruba, of bezoek de website www.dvg.aw, bel 5224200 of stuur een e-mail naar servicio@dvg.aw.

Flyer Landsverordening beperking tabaksproducten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties