Economische Telling 2023

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2023.

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kondigt de Economische Telling 2023 aan die loopt van 14 april 2023 tot en met juni 2023. De Economische Telling 2023 telt alle bedrijven en stichtingen op Aruba.

Bedrijven die economische activiteiten uitoefenen, zullen worden gevraagd om gegevens te delen met betrekking tot hun economische activiteiten, zoals welke producten of diensten ze leveren, maar ook welke producten of diensten het zwaarst wegen in hun activiteiten.

De enquête omvat ook het verzamelen van gegevens over de werkgelegenheid, zoals de omvang van het personeel, de totale loonlijst en beschikbare vacatures. Er zal ook gevraagd worden naar gebruik van digitale platforms zoals online advertenties en online verkoop van producten.

Logo Economic Census 2023Bedrijven in de landbouw-, visserij- en veeteeltsector krijgen aanvullende vragen vanwege het belang dat aan deze sector wordt gehecht. De “Economische Census 2023” heeft veel doelen. Een daarvan is het verkrijgen van een overzicht van alle gevestigde fysieke bedrijven/stichtingen die actief zijn op Aruba en de economische structuur op Aruba. De verzamelde gegevens helpen het CBS bij het actualiseren van het ondernemingsregister. Met de verzamelde gegevens kan de afdeling Nationale Accounts van het CBS voldoen aan de internationale Nationale Accounts-normen die worden geactualiseerd in het nieuwe handboek van de SNA2025 van de Verenigde Naties.

Dit onderzoek is van groot belang om een nieuwe “Aanbod- en Gebruikstabel (SUT)” te verzamelen om het BBP correct en up-to-date te helpen berekenen.

Naast deze doelen maakt de Economic Census het voor het CBS mogelijk om economische gegevens te rapporteren aan internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties, volgens internationaal vastgestelde normen.

De Economische Telling wordt vanaf 14 april 2023 digitaal uitgevoerd met gebruik van tablets. De CBS-enquêteurs krijgen de opdracht om alle actieve bedrijven/stichtingen waar economische activiteiten plaatsvinden te benaderen. De enquêteurs zullen de interviews met de vertegenwoordigers van de entiteit ter plaatse of, indien gewenst, op afspraak houden, hopelijk in dezelfde week als benaderd.

Het is uiteraard van groot belang dat de vertegenwoordiger van de entiteit goed op de hoogte is van alle aspecten van de onderneming/stichting. De vertegenwoordiger is bij voorkeur degene die verantwoordelijk is voor de financiën.

Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde vorm gepubliceerd en het CBS waarborgt de privacy van alle bedrijven zoals wettelijk bepaald.

Begin april 2023 wordt de checklist gemaakt voor alle informatie die nodig is voor de Economische Telling en gedeeld met alle bedrijven en stichtingen zodat deze tijdig de benodigde informatie kunnen verzamelen om het onderzoek snel en efficiënt af te ronden. Het is mogelijk om de enquête geheel online in te vullen en de checklist zal te downloaden zijn op de CBS-website.

Mocht een bedrijf/stichting behoefte hebben aan een informatieve sessie over de Economische Census 2023, vraag deze dan aan via e-mail op ec2023@cbs.aw. Voor meer informatie kunt u tijdens reguliere kantooruren contact opnemen met het CBS op 524-7433 of online op www.cbs.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties