Eddy Werleman en Tisa Lasorte aangewezen als informateurs

Dit item is gearchiveerd op 05-08-2021.

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft vorige week in verband met de vorming van een nieuw kabinet, diverse consultatiegesprekken gehouden met adviseurs en met de leiders van de politieke partijen die bij de verkiezingen van 25 juni jl. één of meer zetels in de Staten hebben behaald.

Aansluitend op deze gesprekken heeft de Gouverneur op maandag 5 juli de heer Eddy Werleman en mevrouw Tisa LaSorte aangewezen als informateurs. Aan hen is verzocht om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een stabiel kabinet dat het vertrouwen geniet van een zo groot mogelijke meerderheid in de Staten.

Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, Tisa LaSorte en Eddy Werleman.Het kabinet dient tot een gezamenlijk beleid te kunnen komen, gericht op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba, in het bijzonder op de verdere invulling en uitvoering van het Landspakket Aruba. Daarbij is het zaak dat het kabinet zo spoedig mogelijk aan de slag gaat met een aantal urgente zaken.

Indien blijkt dat een dergelijk kabinet kan worden gevormd, dienen de informateurs vervolgens de betrokken politieke partijen ertoe te bewegen een bereidwilligheidsverklaring te ondertekenen. In dit document verklaren de partijen bereid te zijn samen een coalitieregering te vormen.

De heer Werleman en mevrouw LaSorte hebben deze informatieopdracht aanvaard. Uiterlijk 12 juli 2021 dienen de informateurs schriftelijk verslag uit te brengen aan de Gouverneur over de uitkomst van de opdracht.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties