Een jaar geleden is de Tabakswet van kracht gegaan

ORANJESTAD – Op 2 mei 2022 is de Tabakswet in werking getreden nadat deze op 26 oktober 2021 unaniem in de Staten van Aruba was goedgekeurd.

Landsverordening Beperking Tabaksproducten Deze wet verbiedt personen onder de 21 jaar tabaksproducten te kopen of te gebruiken en te werken in de directe omgeving waar tabaksproducten worden verkocht. De Directie Volksgezondheid (DVG) creëert bewustzijn in de gemeenschap en het bedrijfsleven over de inhoud van deze wet en zal binnenkort beginnen met de handhaving van de naleving.

Om deze wet te kunnen handhaven zijn 8 ambtenaren van de Dienst Warenkeuring  en Hygiëne van de DVG opgeleid tot Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) en hebben zij de bevoegdheid om naleving van de tabakswet af te dwingen in de vorm van proces verbaal uit te schrijven en beboeten.

De Landsverordening beperking tabaksproducten verbiedt:

  • De verkoop van sigaretten en andere tabakshoudende producten aan personen onder de 21 jaar;
  • Landsverordening Beperking Tabaksproducten De verkoop van losse sigaretten. Sigaretten mogen alleen in gesloten en verzegelde pakjes verkocht worden;
  • Roken in openbare ruimtes, behalve op locaties met een aangewezen rookruimte;
  • Minderjarigen mogen niet werken in een pand waar tabaksproducten worden verkocht;
  • Als je op een markt werkt, mogen mensen onder de 21 jaar niet werken in de buurt van gescheiden locatie waar tabaksproducten worden verkocht;
  • Het weggeven van tabaksproducten;
  • Roken in privévervoer wanneer er minderjarigen in het voertuig aanwezig zijn;
  • Roken in het openbaar vervoer;
  • Om tabaksproducten te verkopen of weg te geven in culturele, kunst-, medische, overheids-, sport- en onderwijsfaciliteiten.

Werkgevers zijn verantwoordelijk om hun werknemers tijdens werktijd en op het werkterrein te beschermen tegen sigaretten- en sigarenrook.

Aruba kan een gezondere gemeenschap hebben, maar het vereist verantwoordelijkheid en inzet van iedereen om voor onszelf te zorgen, gezond te eten en actief te zijn. Houd er rekening mee dat tabak schadelijk is voor uw gezondheid.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties