Een verantwoordelijke hondenbezitter zijn, begint bij jezelf

ORANJESTAD- Er zijn ongeveer 40.000 zwerfhonden en katten op Aruba.

De populatie zwerfhonden is te groot. Om dit probleem aan te pakken, is een van de doelstellingen van het Nationaal Plan om hondenbezitters aan te moedigen verantwoordelijker te werk te gaan. Het Nationaal Plan is belast met de aanpak van de zwerfhondenproblematiek.

De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. Sinds 2019, nadat de ministerraad het Nationaal Plan heeft goedgekeurd, werkt het Centrum voor Hondenbeheersing aan dit doel met zeer beperkte middelen vanwege de financiële situatie van Aruba.

De regering, noch de verschillende stichtingen die hun uiterste best doen voor het welzijn van de huisdieren, kunnen de enige verantwoordelijkheid dragen. Daarom moeten we allemaal bewuster en proactief onze burgerplicht vervullen.

Een voorlopig resultaat van Census pilot 2019 geeft aan dat zwerfhonden de nummer 2 overlast zijn voor onze burgers. Uit een onderzoek van meer dan 20 jaar geleden blijkt ook dat 80% van de zwerfhonden een eigenaar heeft.

Honden mogen dan overlast geven, maar het zijn wijzelf die dit probleem laten escaleren door:

  • Onze honden niet te laten steriliseren;
  • Onze honden niet op het erf te houden;
  • Onze honden te dumpen omdat het niet leuk meer is en de volgende dag een puppy te halen in een asiel, van de straat, of in het buitenland;

De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. Veel honden worden achtergelaten of op straat gedumpt, maar de laatste tijd brengen mensen veel honden en katten naar het Hondencontrolecentrum (CCC) wanneer het kantoor gesloten is. De bewakingscamera van het centrum registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. Ze laten hun huisdieren achter in een doos of vastgemaakt aan een boom voor het centrum, zonder zelfs maar te denken aan de risico's die de huisdieren lopen.

De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. De CCC zal deze beelden doorsturen naar het Openbaar Ministerie. Sommige achtergelaten katten overleven het, maar sommigen hebben minder geluk omdat de honden uit de buurt hen doden in dezelfde doos waarin ze hen brengen.

De CCC dringt er bij alle personen, die hun huisdieren naar het centrum willen brengen, op aan ze 's morgens te brengen, van maandag tot vrijdag, van 8.00 – 11.00 uur. Op die manier kan het centrum passend voor de huisdieren zorgen en kan de persoon de afstandsverklaring ondertekenen.

Wees verantwoordelijk en geef uw huisdier passend af bij het centrum of zoek eerst een verantwoordelijke eigenaar.

Als u meer huisdieren thuis heeft, steriliseer deze dan. Als u geen verantwoordelijke eigenaar kunt vinden, kunt u ze naar het CCC brengen tijdens de genoemde kantooruren. Het CCC zal samen met de andere stichtingen proberen een nieuwe eigenaar te vinden. Als het niet lukt om binnen de wettelijk gestelde termijn een eigenaar te vinden, zal het huisdier worden geëuthanaseerd.

Het is belangrijk te benadrukken dat de pups van uw hond ook uw verantwoordelijkheid zijn. Als u niet bereid bent deze verantwoordelijkheid op u te nemen, steriliseer uw huisdier dan. Neem, zoek of koop geen hond als u niet in staat bent om voor hem te zorgen. Het bezitten van een hond is een verbintenis voor het leven.

De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten.   De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten.   De bewakingscamera van het Hondencontrolecentrum (Center for Dogs Control  registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties