Elk kind wordt geboren met rechten, ongeacht hun omstandigheden!

ORANJESTAD - Op 20 november 1989 Op 20 november 1989 namen de wereldleiders het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind aan.

Een goede gezondheid en welzijn zijn niet alleen noodzakelijk, maar een essentieel recht voor elk kind/jong persoon in Aruba, volgens artikel 24.

Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Elk kind heeft het recht op voedsel en goede gezondheidszorg, wat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook versterkt in haar missie. Aruba maakt sinds 2001 deel uit van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, met als doel de gezondheid en volledige ontwikkeling van elk kind/jong persoon in Aruba te waarborgen, zodat zij allemaal een gezond leven kunnen hebben.

De JGZ, als onderdeel van de Directie Volksgezondheid (Directie Volksgezondheid of DVG), richt zich op holistische ontwikkeling en gezondheid (emotioneel, mentaal, fysiek, sociaal en de essentie van het leven) van elk kind/jong persoon van geboorte tot adolescentie. De JGZ pleit voor elk kind en jong persoon vanaf de geboorte als 'De Rechthebbenden van Aruba!' Binnenkort zal de JGZ haar jaarverslag (2021-juli 2023) publiceren op www.dvg.aw, waar de resultaten betreffende de gezondheids- en welzijnsstatus van de kinderen/jonge mensen, kunnen worden gelezen.

Voor meer informatie, like de Facebookpagina Directie Volksgezondheid DVG Aruba, volg DVG op Instagram via directie_volksgezondheid_aruba, bezoek www.dvg.aw, bel naar 5224200 of stuur een e-mail naar servicio@dvg.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties