Erasmus+ subsidie voor mobiliteit en partnerschappen in het middelbaar beroepsonderwijs

ORANJESTAD - Het Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties (BEUK) informeert dat het Erasmus+ Programma van de Europese Unie, diverse mogelijkheden biedt voor studenten en onderwijs-professionals op verschillende niveaus – door middel van subsidie -, om met andere Europese instellingen contact te leggen, kennis en ideeën uit te wisselen, en met internationale organisaties en beleidmakers samen te werken.

De mogelijkheden voor Middelbaar Beroepsonderwijs zijn onderverdeeld in meerdere actielijnen (Key Actions).

Erasmus +De eerste (KA1), de Mobiliteitsprojecten, biedt onderwijsprofessionals en studenten de kans nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in het buitenland. De tweede (KA2), Partnerschappen, dient om het middelbare beroepsonderwijs te versterken, door middel van klein- en grootschalige samenwerkingen tussen instellingen en organisaties in andere landen. De thema’s inclusie, toekomst- georiënteerd, digitaal en groen staan daarbij centraal.  Het programma is met name gericht op:

 • Studenten (die ingeschreven staan bij een mbo-school en minstens 12 maanden geleden zijn afgestudeerd van de middelbare school);
 • personeel van mbo-scholen;
 • leraren;
 • trainers op mbo-scholen;
 • participerende organisaties.

Echter, de aanvraag voor subsidie van Erasmus+ kan alleen aangevraagd worden door een rechtspersoon (juridische entiteit), evenwel

Ter ondersteuning heeft de EU een Erasmus+ Programme Guide gepubliceerd, waarin de essentiële informatie over het programma en een behapbare lijst met mogelijkheden die het programma ondersteunen, wordt gegeven. Belangrijk voordat u een aanvraag indient is het stappenplan voor een subsidieaanvraag na te gaan:

 • Logo Erasmus+Bezoek de door Erasmus+ georganiseerde informatiebijeenkomsten;
 • controleer de deadlines en algemene voorwaarden op de website van Erasmus+ en begin tijdig met het opstellen van de subsidieaanvraag;
 • stuur aan op het bereiken van impact;
 • zorg dat het project de Europese doelen / het Europees beleid implementeert;
 • ga opzoek naar geschikte projectpartners;
 • gebruik de ondersteunende documenten voor het opstellen van een correcte aanvraag die voldoet aan alle eisen, beschikbaar op de website van Erasmus+;
 • raadpleeg de technische instructie voor projectaanvragers;
 • dien tijdig uw online aanvraag in;
 • lees u in over de toekenning en daaropvolgende officiële stappen voor het van start gaan met de uitvoering van uw project;
 • lees u in over de afwijzing van een subsidieaanvraag, leer daarvan en probeer het nog een keer.

De aanvraag zal officieel via de Erasmus+ forms website bij het nationale agentschap moeten worden ingediend. De 2022 online aanvraagformulier en andere gerelateerde documenten worden momenteel opgesteld.

De eerstvolgende informatie sessies vinden plaats op 18 november, hiervoor kunt u zich op inschrijven op de site van www.erasmusplus.nl.

Voor vragen, of het delen met (BEUK) om te controleren of de aanvraag aan de Europese beleidsdoelen voldoet, kunt u contact opnemen met BEUK via de telefoon: 5834705 en de email: info@arubagovernment.eu

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties