Exprodesk met meerdere projecten om de economie binnen de creatieve sector te stimuleren

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2020.

ORANJESTAD - Exprodesk is een eenheid van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie die lokale bedrijven assisteert en begeleidt bij het exporteren van hun producten en diensten.

Zoals aangegeven in het economisch plan Een sterke en veerkrachtige economie 2019-2022, richt Exprodesk zich dit jaar op de ontwikkeling van één van de zes kansrijke sectoren, in dit geval de creatieve industrie. Door middel van workshops, trainingen, mastermind-bijeenkomsten en één-op-één coaching bereidt Exprodesk de deelnemers voor en begeleidt hun bij het maken van eenExport Action Planvoordat ze beginnen met het exporteren van hun producten of diensten. Momenteel zijn er drie projecten op volle toeren om de economie in de creatieve sector te stimuleren.

Creatieve Industrie Project - Klaar voor muziekmarkt 2020 (Music Market Ready 2020)Klaar voor muziekmarkt 2020

Dit project is specifiek voor musici en heeft een looptijd van 4 maanden. Het begint met een algemeen Webinar; The beat must go onen geeft algemene informatie over de kansen voor musici die inkomen willen genereren op de internationale markt, belangrijke informatie voor wanneer musici hun muziek exporteren en informatie over de laatste trends in verband met de Covid19-situatie. Het tweede deel van het project, dat twee maanden duurt, is alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep. Deze bestaat uit 7 webinars met informatie die relevant is voor musici bij het exporteren van hun muziek.

Deze Webinars worden georganiseerd door lokale experts. Het derde deel van het project is een "één-op-één" coaching met de heer Carlos Delgado Imbert die samen met elke deelnemer een exportactieplan zal opstellen. Aan het einde zal de heer Delgado een rapport 'Aruba Music Industry' maken met aanbevelingen voor de muziekindustrie van Aruba, gebaseerd op zijn ervaring met de één-op-één coaching met de deelnemers.

Creatieve Industrie Project – Technologie en diensten zonder grenzen 2020 (Tech & Services without borders 2020)Technologie en diensten zonder grenzen 2020

Dit project is voor professionals op het gebied van Technologie en Professionele dienstverlening in de Creatieve Industrie en heeft een looptijd van 4 maanden. Deze trainingen worden verzorgd door lokale en internationale experts.

Het doel van dit project is om de mogelijkheden tot export buiten het Koninkrijk der Nederlanden te helpen bevorderen, deze bedrijven aan te moedigen hun diensten buiten het Koninkrijk der Nederlanden te promoten en hen daarbij te begeleiden.

Tijdens deze workshops krijgen de deelnemers training in export, product- of servicemarketing en hoe ze hun producten of diensten export klaar maken. Lokale experts en internationale sprekers zullen training geven via virtuele media. Aan het einde krijgen elke deelnemer een één-op-één coaching om hun eigen Export Action Plan” te maken. In het laatste deel van het project voeren de deelnemers hun Exportactieplan” uit onder begeleiding van de Exprodesk en hun exportcoach.

Creatieve Industrie Project – Kunst zonder grenzen 2020(Arts without borders)Kunst zonder grenzen 2020

Dit project heeft hetzelfde platform als de Tech and Service zonder grenzen 2020, maar dit is specifiek voor de kunstenaars en ambachtslieden. Gedurende een periode van 4 maanden krijgt deze groep ambachtslieden waardevolle informatie over documentatie en internationale normen waarmee ze rekening moeten houden, begeleiding en praktische tips om hun producten en diensten te exporteren. Lokale en internationale experts zullen ingaan op de nieuwste technologie en nieuwe trends in de wereld van kunst en vakmanschap om lokale ambachtslieden te helpen concurreren op de internationale markt, ondanks dat ze niet op grote schaal produceren. Aan het einde zullen alle deelnemers de “één-op-één” coaching krijgen om hun individuele Export ActionPlante maken en zullen ze ook begeleiding krijgen van de Exprodesk en exportcoaches bij de uitvoering van hun plan.

Logo ExprodeskExprodesk zal onze artiesten helpen versterken

Met deze cursussen helpt Exprodesk de kunstenaars om vorm te geven aan de creatieve industrie, een van de 6 veelbelovende sectoren voor de diversificatie van de economie van Aruba. Ga voor meer informatie naar www.deaci.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties