Exprodesk nodigt alle bedrijven uit om lokale producten tentoon te stellen op de webpagina "Aruba Showcase" van Exprodesk

Het Departement van Economische Zaken, Handel en Industrie nodigt alle bedrijven die lokale producten maken uit om deel te nemen en deze tentoon te stellen op de webpagina van Exprodesk, "Aruba Showcase". 

Webpagina Aruba showcase.ls u een lokale onderneming bent, is dit uw kans om uw bedrijf en producten onder de aandacht te brengen. "Aruba Showcase" is een webpagina op de website van Exprodesk die lokale producten van bedrijven laat zien:

Om uw bedrijf of producten als lokaal gemaakt te beschouwen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Het lokale bedrijf moet geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en een bedrijfsvergunning hebben van het Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie, indien van toepassing;
  • het product moet volledig origineel uit Aruba komen (grondstoffen en het eindproduct moeten in Aruba worden gemaakt, bewerkt en verwerkt);
  • als het product niet oorspronkelijk uit Aruba komt, moet het in Aruba zijn getransformeerd/ verwerkt (de grondstof kan uit het buitenland komen, maar het eindproduct moet in Aruba zijn gemaakt/ getransformeerd/ verwerkt).

Sharon Meijer-van der Linden, Policy Advisor Foreign Economic Relations and Business Advisor Exprodesk, Department of Economic Affairs, Commerce and Industry en stagiaire Chester Hill. Om u in te schrijven, moet u een e-mail sturen naar: s.meijer@deaci.aw. In uw mail dient u te vermelden:

  • Beschrijving van het product (maximaal 25 woorden);
  • foto van het product;
  • contactgegevens;
  • ingevulde en ondertekende toestemmingsbrief.

Het doel van de "Aruba Showcase" is om lokale bedrijven te helpen groeien en hun producten en diensten te exporteren naar klanten over de hele wereld. Het zal de gezinnen van de bedrijfseigenaren kunnen helpen en het zal ook de economie van Aruba bevorderen.

Voor meer informatie over "Aruba Showcase", en hoe u kunt deelnemen, kunt u contact opnemen met Sharon Meijer via: s.meijer@deaci.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties