Extra financiële steun voor schooljaar 2021/2022

ORANJESTAD - In oktober heeft iedere schoolgaande bijstandsgerechtigde de mogelijkheid om extra financiële steun te ontvangen.

De extra financiële steun wordt eenmalig uitgekeerd en bestaat uit twee delen:

  1. Schooluitkering;
  2. ouderlijke bijdrage.

Extra financiële steun voor schooljaar 2021/2022 voor mensen die sociale bijstand ontvangen. Wie komt in aanmerking?

Alle bijstandsgerechtigden of mensen met beperkingen, in de leeftijd van 3 tot 24 jaar, die overdag naar een reguliere school gaan en voor september 2021 op de bijstandslijst staan.

Reguliere scholen zijn kleuterscholen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, dag-mavo of Scol Duna un Man. De kinderen moeten bij hun ouders wonen en ontvangen ook een reguliere maandelijkse uitkering van AWG. 250,00.

Schooluitkering

Ouders in de bijstand ontvangen voor elk schoolgaand (stief)kind(eren) een extra AWG. 220,00 tot een maximum van AWG. 800,00 als tegemoetkoming in de kosten om naar school te gaan. De tegemoetkoming in de schoolkosten wordt uitbetaald op zaterdag 9 oktober 2021.

Ouderlijke bijdrage

De overheid helpt ook met de medebetaling van een deel van de ouderlijke bijdrage tot een maximum van AWG. 120,- per kind. Als deze bijdrage hoger is dan AWG. 120,- moeten de ouders het verschil zelf betalen. De ouderlijke bijdrage  wordt rechtstreeks aan de school betaald. 

Extra financiële steun voor schooljaar 2021/2022 voor mensen die sociale bijstand ontvangen. Voorwaarden

Om voor het schooljaar 2021/2022 extra financiële steun te krijgen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Ouders moeten de school van het kind vragen naar het beleid met betrekking tot het ophalen van de schoolformulieren bij de Directie Sociale Zaken. Aangezien er een tijdschema voor de afgifte van de formulieren is, kan de school, om agglomeratie te voorkomen, ook een tijdschema voor de afgifte van de formulieren hebben;
  • de ouders moeten de formulieren juist en volledig invullen;
  • de ouders moeten het ingevulde formulier samen met de bijstandskaart inleveren bij de Directie Sociale Zaken in San Nicolas, volgens het inleverschema dat zij samen met het schoolformulier hebben ontvangen. Ze kunnen het formulier van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 11.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur inleveren.

Let op

Houdt u er rekening mee dat als u het schoolformulier niet volgens het ontvangen schema inlevert, dit de volgende consequenties heeft:

  • De schoolbijstand zal verminderen;
  • uw sociale bijstand voor oktober 2021 wordt geblokkeerd;
  • u ontvangt de maandelijkse tegemoetkoming van AWG.250,00 voor het (de) schoolgaande kind(eren) tussen 3 - 24 jaar pas als u het schoolformulier indient. Na de nodige aanpassingen ontvangt u de toelage zonder terugwerkende kracht;
  • als u het formulier na 17 september 2021 indient, verliest u uw recht op extra schooltoelage en ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022;
  • na aanpassing door de Directie Sociale Zaken ontvangt u alleen nog de maandelijkse AWG. 250,00 tegemoetkoming.

Tijdschema voor het indienen van het schoolformulier 2021/2022.Belangrijk

Normaal gesproken ontvangen alle bijstandsgerechtigden (3-24 jaar) die overdag naar een reguliere school gaan, een maandelijkse toelage van AWG. 250,00. Na de betaling voor de maand augustus, schrapt het systeem deze toelage automatisch elk jaar. De sociale bijstand daalt dus automatisch, en u krijgt hem niet met terugwerkende kracht terug. Daarom moet u het formulier vóór 17 september 2021 invullen, zodat de Directie Sociale Zaken de bijstand voor oktober 2021 weer kan aanpassen.

Als een gezinslid ouder dan 24 jaar overdag naar een reguliere school gaat, moet het schoolformulier vóór 17 september 2021 worden ingeleverd. Als een gezinslid ouder is dan 18 jaar en niet naar school gaat, moet de DPL-procedure gevolgd worden. Daarom verzoekt de Directie Sociale Zaken alle schoolgaande gezinsleden het correct ingevulde schoolformulier 2021-2022 in te vullen en in te dienen.

De Directie Sociale Zaken verzoekt schoolgaande bijstandgerechtigden te voldoen aan de vereisten volgens het tijdschema voor het indienen van het formulier. Wacht niet tot de laatste dag op vrijdag 17 september 2021 met het indienen van het formulier, om een onaangename situatie in oktober 2021 te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Sociale Bijstand van de Directie van Sociale Zaken 528-1110. U kunt hen ook volgen op Facebook.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties