Fiscaal Noodplan deel 2 ter ondersteuning van het economisch herstel

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2020.

ORANJESTAD – Tijdens een door gehouden persconferentie op 26 oktober 2020, presenteerde de Minister Xiomara Maduro het Fiscaal Noodplan deel 2.

Het noodplan is ter ondersteuning van het onmiddellijk herstel van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak. Het Fiscaal noodplan gaat van kracht per 1 november 2020.

Sinds het begin van de pandemie die in maart begon, zette de overheid een fiscaal noodplan in werking voor de maanden april, mei en juni 2020. Hiernaast heeft de overheid financiële ondersteuning gegeven aan de commerciële sector in de vorm van salarissubsidie en financiële steun van Awg. 4000,- per kwartaal uitbetaald aan midden- en kleinbedrijven om de economie toch draaiend te houden. Nu is het tijd om de economie weer op gang te krijgen, en dit hoopt de overheid te doen met het tweede deel van het Fiscaal noodplan. 

Deel 2 van het fiscaal noodplan bevat 11 actie punten voor de commerciële en particuliere sector en enkele initiatieven geldig voor maximaal 3 jaar. De voorwaarden van deze fiscale stimuleringsmaatregelen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst www.impuesto.aw.

 1. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 1 Klein bedrijven met een omzet van maximaal AWG. 84.000,- per jaar worden ontheven van de verplichting om BBO, BAZV en BAVP te betalen met ingang van 2021.
  De in 2018 door de overheid geïntroduceerde kleine ondernemingsregeling (KOR) hield in dat kleine ondernemingen die een maximale omzet van AWG. 12.000,- per fiscaal jaar hadden, van hun betalingsverplichtingen werden ontheven voor wat betreft BBO, BAZV en BAVP. Als stimulans voor startende en kleine ondernemers is de drempel omzet van de kleineondernemingsregeling verhoogd van AWG. 12.000,- naar AWG. 84.000,- per jaar. Dit geld voor ondernemers zoals snacktrucks, taxi’s, bus, ambachtsbedrijven, muzikanten, kappers etc.
 2. PFiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 2romising sector startups in Toerisme, Kenniseconomie, Logistiek, Landbouweconomie, Circulaire economie en de Creatieve industrie kunnen in de jaren 2020, 2021 en 2022, 50% van de hoofdsom van hun lening aftrekken van hun inkomsten en winstbelasting tot een maximum van AWG. 30.000,- per kalender jaar. Bedrijven in de bovenvermelde sectoren die bijvoorbeeld een lening hebben van AWG. 50.000,- kunnen AWG. 25.000,- aftrekken. Voor een lening van AWG. 100.000,-  kan het maximaal van AWG. 30.000,- worden afgetrokken van de inkomsten en winstbelasting.
 3. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 3 Scholingsaftrek van 300% en onbelaste opleidingskostenvergoeding in 2020, 2021 en 2022.De huidige scholingsaftrek is 100%. Om herscholing te kunnen stimuleren komen de kosten voor opleiding en bijscholing van werknemers in aanmerking voor een extra scholingsaftrek van 200% bij de ondernemer. Hiermee wordt de totale aftrek 300%.Dit geld voor iedereen die voor welke reden dan ook, herscholing nodig hebben.
 4. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 4 Extra aftrek van 100% voor marketing en promotiekosten in 2020, 2021 en 2022 tot een maximum van AWG. 30.000,-. De Covid19 pandemie heeft gezorgd dat ondernemingen veel meer in promotie en marketing hebben geïnvesteerd in onder anderen het bouwen of aanpassen van hun website, reclame kosten en reclame op de diverse sociale media. Nu kunnen de kleine ondernemingen al deze kosten als bedrijfsvoeringkosten aftrekken.
 5. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 5 Uitbreiding van de verliescompensatie met nog 2 jaar, voor een totaal van 7 jaar. Nu hebben ondernemingen een verliescompensatie termijn van 5 jaar, met deel 2 van de fiscale noodplan krijgen ondernemers een uitbreiding van de verliescompensatie met nog 2 jaar voor een totaal van 7 jaar.
 6. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 6 Versoepeling van het beleid inzake tariefverlaging voor uitgekeerde dividenden tot 10%. Vorig jaar besloot de overheid het tarief voor uitgekeerde dividend van 25% naar 10% te verlagen. De 10% tarief geld nu ook voor in het buitenland gevestigde ondernemingen op het moment van uitkering van het dividend aan een in Aruba gevestigde aandeelhouder. Voorheen gelde de 10% tarief uitsluitend voor in Aruba gevestigde ondernemingen die dividend uitkeerden aan in Aruba gevestigde aandeelhouders. 
 7. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 7 Verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling voor de jaren 2020 en 2021. Ten aanzien van het opgespaarde bedrag in een spaar- en voorzieningsfonds, wordt door middel van begunstigend beleid goedgekeurd dat de werknemers het opgespaarde bedrag onbelast mogen opnemen gedurende 2020 en 2021, ondanks dat deze bedragen nog geen vier jaren op de spaarrekening hebben gestaan. Dit geldt in het geval van begrafenis, aankoop woning, studie kinderen en andere spoedgevallen.
 8. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 8 Investeringsaftrekwordt verhoogd tot 10% en geld ook voor bedrijfsmiddelen gekocht in het buitenland. Met deze fiscale stimulans kunnen ondernemingen bedrijfsmiddelen in zowel het binnen als buitenland kopen als investering in hun onderneming en hier de 10% investeringsaftrek toepassen voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
 9. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 9 Afschaffing van Bijzondere belasting op verhuurautos en verhuurmotorfietsen (BBVAM) met ingang van het vierde kwartaal van het boekjaar 2020. Als begunstigend beleid en vooruitlopend op de toekomstige intrekking van de “Milieu Belasting” bijzondere belasting op verhuurautos en verhuurmotorfietsen (BBVAM), zijn vergunninghouders of gemachtigden deze belasting van AWG. 96,- per verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen ongeacht deze worden verhuurd of niet, niet meer verschuldigd met ingang van het 4e kwartaal 2020. Echter zijn de vergunninghouders of gemachtigden op basis van de huidige wet- en regelgeving verplicht een nihilaangifte te doen over het laatste kwartaal van 2020.

10. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 10Flexa-betalingsregelingen voor bedrijven, particulieren en gepensioneerden-niet ondernemers

Om de belastingen betaalbaar te maken, rekening houdend met de situatie waarin ons land zich verkeert, is er een flexibele betalingsregeling gecreëerd.

De nieuwe flexibele betalingsregelingen houden in:

 • Voor bedrijven: keuze voor betaling in 3, 6 of 12 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 500.
 • Voor particulieren: keuze voor betaling in 6, 12 of 18 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 100. 
 • Voor gepensioneerde-niet ondernemers: keuze voor betaling in 12, 18 of 24 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 75.

11. Fiscaal Noodplan deel 2 - Fiscale stimuleringsmaatregel 11 Saneringsbeleid bij betaling ineens van openstaande (belasting)schulden met 30% korting geldig tot en met 30 juni 2021.

Op grond van het saneringsbeleid kunnen belastingplichtigen bij betaling ineens van openstaande oude (belasting)schulden een beroep doen op een betalingskorting van 30%. Het saneringsbeleid geldt tot en met 30 juni 2021. 

Stimulans in de maak

De overheid is bezig met de hervorming van de inkomsten- en loonbelasting. In het begin van 2019, werden deze belastingen in de Fiscale Hervormingsplan verlaagd en nu zit men weer aan tafel om de nieuwe tarieven te berekenen en deze te presenteren aan de overheid. Een ander tariefverlaging in afwachting zijn de invoerrechten van bouwmateriaal, gezien de internationale trend een stijging voorziet in de prijzen van bouwmaterialen. Om deze redenen overweegt de overheid de invoerrechten te verlagen.

Ons economie weer op gang

Al deze fiscale stimulans moeten de lokale economie een duw in de rug geven. De overheid heeft voor zover mogelijk, rekening gehouden met de voorstellen van de handelsorganisaties, om te zorgen dat de economie weer op gang komt. Minister Maduro is eenieder dankbaar voor hun expertise en inspanning voor het creëren van het fiscaal noodplan 2 en hoopt dat bedrijven goed gebruik maken van deze steun. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties