Flexibiliteitspakket Covid-19-crisis

Dit item is gearchiveerd op 25-04-2020.

ORANJESTAD - De regering heeft een flexibiliteitspakket voor 3 maanden ingevoerd om alle onrust die door het Coronavirus voor de economie wordt veroorzaakt, te verlichten.

Dit pakket is geldig vanaf 1 april 2020 en is voornamelijk bedoeld om zowel bedrijven als werknemers te helpen, zodat ze deze kritieke momenten kunnen overbruggen.

Het standpunt van de regering is dat iedereen zonder uitzondering als gemeenschap de gevolgen van deze crisis zal moeten dragen. De regering van Aruba biedt bedrijven en werknemers de mogelijkheid om een ​​vergoeding aan te vragen bij de Noodfonds voor Sociale Hulp “FASE” om het inkomensverlies van werknemers als gevolg van de vermindering van de werkuren te dekken, waardoor ze minder dan Awg. 950,00 per maand zullen verdienen.

Elke werkgever die in aanmerking wil komen voor een van de nieuwe maatregelen van de regering, waaronder het FASE-hulpprogramma ter ondersteuning van hun werknemers, moet zich ervan bewust zijn dat zij de verantwoordelijkheid hebben om hun werknemers de maximale veiligheid te bieden,

Om in aanmerking te komen voor een van de nieuwe maatregelen, waaronder het FASE-pakket, heeft de regering de volgende vereisten voor werkgevers opgenomen;

  • De werkgever betaalt de lonen van maart 2020 zoals gewoonlijk.
  • Werkgevers moeten een gedetailleerd plan presenteren over hoe zij de financiële gevolgen van de crisis in het coronavirus zullen aanpakken, rekening houdend met de belangen van de werknemers.
  • Werkgevers moeten, afhankelijk van hun financiële draagkracht, hun bereidheid bewijzen om flexibel te zijn met de werktijden van hun werknemers, gedeeltelijk voordat ze de werktijden abrupt verminderen.
  • Als de werkgevers niet aan de voorwaarden voldoen, zullen ze niet aanmerking komen voor de door FASE  aangeboden compensatie. De werknemers behouden alle rechten om hun inkomen te claimen bij hun werkgever.
  • Werkgevers die aan de vereisten voldoen, hebben recht op het flexibiliteitspakket:

Arbeidsrecht:

  • Flexibiliteit met de werkuren op basis van de individuele behoeften die door elk bedrijf zijn bewezen; Werknemers behouden het recht op betaling voor de gewerkte uren, dit in onderling overleg tussen werkgever en werknemer; De regering dringt er bij bedrijven op aan om arbeidsovereenkomsten in stand te houden; Het wordt aanbevolen om betaalde vakantie toe te kennen alvorens over te gaan op werktijdvermindering met behoud van 5 vakantiedagen als buffer; Het niet naleven van een van de bovengenoemde voorwaarden en het niet aantonen van financiële redenen om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, zal ertoe leiden dat de ontslagvergunning die aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) is voorgelegd, geen goedkeuring krijgen.
  • Het stimuluspakket is geldig van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Let op: De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag voor de sociale hulp voor de maand juni 2020 is 1 juni 2020.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties