Forum over het Landspakket voor de pers

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2022.

ORANJESTAD- Op donderdag 27 oktober hield de regering van Aruba een forum in hun perskamer over het Landspakket voor de leden van de pers.

Tijdens het forum kregen de leden van de pers de kans om vragen te stellen aan het panel van professionals over het Landspakket.

Forum regering van Aruba over het Landspakket voor de leden van de pers.Het panel bestond uit Derrick Werleman, Desiree Croes, Omaira Lares, Angeline Thiel, George Croes, Adrienne Fraser, Maria Pita, Arlene Schipper, John Hessen en Herman Fransen. De minister-president hield de openingstoespraak waarin ze de aanwezigen meer uitlegde over het Landspakket.

Aan het begin van de Covid19-pandemie, om precies te zijn op 13 november 2020, ondertekende de regering van Aruba een onderlinge regeling met Nederland over het Landspakket.

Er werden voorwaarden gesteld waaraan Aruba moest voldoen om de financiële steun te krijgen. In deze periode ontving Aruba 900 miljoen florin onder de afgesproken voorwaarden om te hervormen, om Aruba sterker en veerkrachtiger te maken om uit de crisis te komen.

Het Landspakket is een pakket van hervormingen op 8 verschillende gebieden.

Thema A: Financieel Management.
Thema B: Uitgaven en affectiviteit van de publieke sector
Thema C: Belastingen.
Thema D: Financiële sector.
Thema E: Economische hervormingen.
Thema F: Zorg.
Thema G: Onderwijs.
Thema H: De versterking van de rechtsstaat.

Forum regering van Aruba over het Landspakket voor de leden van de pers.Forum regering van Aruba over het Landspakket voor de leden van de pers.Dit zijn de 8 gebieden die met Nederland zijn afgesproken en deze zijn niet veranderd en blijven ieder kwartaal hetzelfde. Elk kwartaal komen ze een agenda overeen, want elk gebied bestaat uit verschillende stappen die moeten worden genomen om het einddoel te bereiken. Aan het einde van elk kwartaal wordt een uitvoeringsrapportage gemaakt om de voortgang te volgen en te evalueren of het goed gaat. Deze worden aangegeven met kleuren vergelijkbaar met verkeerslichten, groen geeft aan dat het goed gaat, geel of oranje geeft aan dat een gevaarlijke zone betreden wordt en rood geeft aan dat er problemen zijn. In het begin had Aruba alles groen, maar naarmate de zaken vorderden en intensiveerden, moesten de professionals alle opdrachten uitvoeren en sommige gebieden benaderen die meer aandacht opeisen.  

Op dit moment zijn er 63 acties binnen de 8 gebieden die gelijktijdig lopen.

De minister-president bedankte de professionals die naast hun dagelijkse reguliere baan onvermoeibaar aan het Landspakket werken. De minister-president bedankte ook de aanwezige pers voor hun interesse en voor het aanvaarden van de uitnodiging voor deze informatieve sessie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties