Fotocollectie Fraters van Tilburg nu ook online via Coleccion Aruba

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2023.

ORANJESTAD - Sinds eind maart 2023 maakt een deel van de Fraters-collectie, namelijk alle foto’s die betrekking hebben op Aruba, tevens deel uit van de Collectie Aruba: https://coleccion.aw/fraters.

De Fraters van Tilburg werkten jarenlang in de Cariben waarbij er talloze foto’s werden gemaakt in o.a. Curaçao, Bonaire, Suriname, Aruba, Trinidad, Frans- en Brits-Guyana. Een deel van de collectie Caribisch Erfgoed van de Fraters van Tilburg is sinds 2018 digitaal ontsloten via de website van Stadsmuseum Tilburg: https://stadsmuseumtilburg.nl/collecties/.

 “Binnen het project ‘Coleccion Aruba’ zijn we momenteel bezig om alle erfgoedpuzzelstukjes die betrekking hebben op Aruba op één plek beschikbaar te maken. De collectie van de Fraters van Tilburg is een van de (fotografische) schatkamers van het Arubaans/Caribisch erfgoed”, zegt Peter Scholing, verantwoordelijk voor digitalisering, digitale collecties en onderzoek bij Biblioteca Nacional Aruba (BNA).

Fotocollectie Fraters van Tilburg nu ook online via Coleccion Aruba.“BNA heeft sinds 2019 een digitale collectie online, met inmiddels bijna 50.000 beschikbare items. Deze digitale collectie heeft in 2022 de basis gevormd voor ‘Coleccion Aruba, een nieuw, Aruba-breed initiatief met naast BNA ook Archivo Nacional Aruba (ANA) en UNOCA, het lokale cultuurfonds als founding partners. Inmiddels heeft dit initiatief zich uitgebreid met lokale partners uit de bredere erfgoedwereld, zoals uit het museumveld en vanuit het bebouwd erfgoed/monumentenbescherming. ”

“De samenwerking met Stadsmuseum Tilburg op het gebied van de Fraters-collectie past goed in deze bredere visie, om op digitale wijze ook de collecties die zich niet fysiek op het eiland bevinden beschikbaar te maken in de ‘oorspronkelijke’, lokale context, namelijk binnen de Collectie Aruba, zoals ook samenwerkingen en content-uitwisselingen plaatsvinden en hebben plaatsgevonden met het Koninklijk Huisarchief, en met de Koninklijke Bibliotheek. We hopen binnenkort ook andere soortgelijke samenwerkingen aan te kondigen met Nederlandse collectiehoudende instanties.”

“Deze samenwerking met het Stadsmuseum Tilburg voor de collectie van de Fraters van Tilburg stond al jaren heel hoog op het ‘verlanglijstje’, en ik ben erg blij dat we er samen met Stadsmuseum Tilburg en Erfgoed Brabant in geslaagd zijn! We willen met name Petra Robben, Rien Vissers, Cris Kremers en natuurlijk de Fraters van Tilburg bedanken voor hun toestemming en de prettige samenwerking”, aldus Scholing.

Petra Robben, stadsconservator van Stadsmuseum Tilburg: “Ik vind het geweldig dat dit culturele erfgoed vanuit onze databank een bredere doelgroep bereikt via Coleccion Aruba. Door onze data voor hen open te stellen wordt in feite met een druk op een knop de bekendheid van deze collectie vergroot.”

Rien Vissers, archivaris Fraters CMM: “Het centraal archief van de Fraters van Tilburg (CMM) vindt het heel bijzonder, dat de fotocollectie van de fraters die gedurende vele jaren op Aruba woonden en werkten, nu via Coleccion Aruba beschikbaar komt. Het is eervol om op die manier deel uit te blijven maken van de Arubaanse geschiedenis.”

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties