Gebiedsverbod omvat stranden

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2020.

ORANJESTAD - Directie Natuur en Milieu (DNM) herinnert de bevolking aan andere wetten die van kracht zijn naast het ministeriële regeling betreffende het gebiedsverbod, dat iedereen op het strand verbiedt tussen 12.00 uur en 05.00 uur.

Ad gebiedsverbod – Directie Natuur en MilieuBeschermde Cactus Stenocereus GriseusDeze andere wetten verbieden het rijden op de stranden, het achterlaten van zwerfafval en het toebrengen van schade aan onze flora en fauna, evenals aan onze stranden.

Dit geldt specifiek voor degenen die feest te vieren tijdens de weekends en denken dat de wet niet op hen van toepassing is dat ze schade kunnen veroorzaken aan de natuurlijke bronnen en/ of de organismen die aan de kust leven.

Houd er rekening mee dat het verboden is om lege flessen, producten voor eenmalig gebruik, sigarettenpeuken en flessendoppen in deze gebieden weg te gooien.

De DNM haalt enkele van deze wetten aan:

  • Het Landsbesluit openbare wateren en stranden AB 1987 no 123) art 25 en art 30. Artikel 25 specificeert dat het tegen de wet is om op of over kusten te rijden met motorvoertuigen, fietsen of dieren (rij of trekdieren zoals paarden). Artikel 30 verbiedt het zwerfvuil/ weggooien/ achterlaten van als afval gekwalificeerde producten zoals flessen, verpakkingsmaterialen en of andere producten aan de kust of het strand.
  • Artikel 16 van de Algemene Politieverordening (APV) verbiedt de besmetting van de kust, strand en oceaan. Dezelfde APV regelt dat er geen afval in vaste of vloeibare vorm mag worden gestort op de kust, op het strand of in de oceaan.
  • Volgens de Landsverordening voor de bescherming van de natuur en het Landsbesluit Flora en Fauna Natuurbeschermingsverordening) en Landsbesluit bescherming van inheemse flora en fauna is het tegen de wet om onder meer mangroves, rif bananen (Banana di rif), kroonslak (Carco), zeester, zee-egel, zeeschildpadden, bruine pelikaan (rogans) en anderen te doden, te vernietigen of te beschadigen.

De DNM sluit zich aan bij de oproep van de Crisis Team Taskforce om de wet gebiedsverbodte respecteren die is ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 op Aruba in te dammen. Laten we voor onszelf zorgen en respect hebben voor natuurlijke hulpbronnen. Houd van jezelf en van onze natuur.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties