Genomen maatregelen versoepeld vanaf 22 oktober 2020

Dit item is gearchiveerd op 23-11-2020.

ORANJESTAD - Zoals vermeld in de Ministeriële regeling (AB2020No.158) gelden de volgende genomen maatregelen per 22 oktober 2020 om 24.00 uur.

  • De avondklok is opgeschort
  • De avondklok wordt vervangen door een gebiedsverbod” dat van kracht is tussen 12.00 uur en 05.00 uur in de strand/zee zone.
  • Bingo mag alleen via tv of radio worden gespeeld gezien dit geen agglomeratie veroorzaakt of aanmoedigt. Bingo bij casino's is niet toegestaan.

Een vestiging mag alleen sfeermuziek hebben, met andere woorden, alleen achtergrondmuziek en er mogen maximaal 3 muzikanten optreden. Dit is van kracht op 23 oktober 2020 en onder voorbehoud van het volgende:

  1. Muzikanten kunnen optreden en de klanten in het etablissement entertainen
  2. Het volume mag niet luid zijn en dansen mag niet worden aangemoedigd
  3. Het muziek stopt zodra klanten zich niet meer houden aan de protocollen door bijvoorbeeld te dansen.
  4. Elke vestiging is verantwoordelijk voor het volgen van protocollen volgens de H&H Code
  5. Elke vestiging moet een Corona Compliance Officerhebben om ervoor te zorgen dat de protocollen worden gehandhaafd.

Vanaf 23 oktober om middernacht hoeven reizigers uit Curaçao en Bonaire niet langer getest of in quarantaine te worden geplaatst en is er geen Covid19-verzekering vereist.

Versoepeling van de genomen maatregelen betekent niet dat we uit de moeilijkheden zijn. COVID-19 is nog steeds een wereldwijde pandemie en vereist de verantwoordelijkheid van de gemeenschap om zichzelf te beschermen.

Draag je mondkapje, hou sociale afstand, vermijd drukte, was regelmatig je handen en volg de protocollen die door de autoriteiten zijn aangegeven.

Samen kunnen we de verspreiding van dit virus stoppen.

Aruba rekent op jou!

De avondklok is opgeschort en vervangen door een “gebiedsverbod” dat van kracht is tussen 12.00 uur en 05.00 uur in de strand/zee zone.   Een vestiging mag alleen sfeermuziek hebben, met andere woorden, alleen achtergrondmuziek en er mogen maximaal 3 muzikanten optreden. Dit is van kracht op 23 oktober 2020 en onder voorbehoud van voorwaarden.   Vanaf 23 oktober om middernacht hoeven reizigers uit Curaçao en Bonaire niet langer getest of in quarantaine te worden geplaatst en is er geen Covid19-verzekering vereist.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties