Goedkeuring implementatieplan Nationaal Statistisch Systeem

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2022.

ORANJESTAD - De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, heeft recent het Nationaal Statistisch Systeem Implementatieplan ter goedkeuring gepresenteerd aan de Ministerraad.

De implementatie van een NSS is opgenomen in de beleidsvisie 2021-2025 van zijn ministerie.

Het belang van data om op objectieve manier beleid te ontwikkelen en te monitoren en om bij te dragen aan een geïnformeerd publiek wordt steeds meer ingezien en ondersteund. 

Presentatie Nationaal Statistisch Systeem Implementatieplan aan de Ministerraad.Presentatie Nationaal Statistisch Systeem Implementatieplan aan de Ministerraad.Een Nationaal Statistisch Systeem (NSS) is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en andere producenten van officiële statistieke teneinde de productie van een grote variëteit aan kwalitatief hoogwaardige, relevante en tijdige officiële statistieken te garanderen zodat ze de grondslag kunnen vormen van beleidsvorming en beleidstoetsing en van duurzame ontwikkeling. Verschillende verrichtte internationale onderzoeken (door United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), The Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) IMF, ICON Institute), de vereisten voor implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs), het Nationaal Strategisch Plan, het Master Plan en het Landspakket, hebben gewezen op het belang van een NSS op Aruba.

Minister Geoffrey Wever heeft eind 2021 een NSS Commissie ingesteld voor de implementatie van een NSS op Aruba. De NSS Commissie heeft een NSS Implementatieplan opgesteld. Hij heeft aan de United Nations Statistical Division (UNSD) en de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) gevraagd om feedback te geven over het NSS implementatieplan met betrekking tot de scope en de implementatiekosten van het implementatieplan. Zowel de UNSD als de UN-ECLAC waren zeer positief over het NSS Implementatieplan. De Ministerraad heeft het implementatieplan goedgekeurd.

“Het NSS zal bijdragen aan een meer objectief en compleet beeld over de situatie op Aruba op verschillende gebieden, dus over alle ministeries heen, door middel van betrouwbare en tijdige data. Dit zal bijdragen aan verantwoord overheidsbeleid en verantwoord financieel beheer: wanneer overheidsuitgaven gebaseerd worden op betrouwbare data, worden de overheidsgelden effectief uitgegeven. Dit leidt tot minder verspilling van overheidsgelden en dus meer besparing, hetgeen een cruciaal onderdeel is van good governance,”aldus Minister Wever.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties