Gouverneur aanwezig bij beëdiging Arubaanse militairen

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2021.

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op vrijdag 21 mei een werkbezoek gebracht aan de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV) in het kader van een beëdigingsceremonie.

Hierbij legden acht militairen in het bijzijn van hun familieleden hun eed of belofte af als laatste stap om officieel toe te treden tot de ARUMIL.

Werkbezoek  Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, op vrijdag 21 mei aan de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV) in het kader van een beëdigingsceremonie.Werkbezoek  Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, op vrijdag 21 mei aan de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV) in het kader van een beëdigingsceremonie.Voorafgaand aan dit moment hebben de militairen een opleiding van zes maanden gevolgd op Curaçao. Na de succesvolle afronding ervan in maart jl. ontvingen zij reeds hun baret. Na nog een korte vervolgopleiding op Aruba rondden ze het traject vandaag af met de beëdiging.

Door het afleggen van de eed of belofte zweren de militairen trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Na afloop van de ceremonie heeft Gouverneur Boekhoudt kort gesproken met de beëdigde militairen, waarna hij werd uitgeleid naar de A-1 voor vertrek vanaf de kazerne.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties