Gouverneur beëdigt Mary Ann de Jong-Curet als secretaris Algemene Rekenkamer

Dit item is gearchiveerd op 08-06-2020.

ORANJESTAD - Op donderdag 7 mei heeft de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, mevrouw drs. Mary Ann de Jong-Curet beëdigd als secretaris van de Algemene Rekenkamer te Aruba.

De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador. Om de beëdiging op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden, vond deze plaats zonder genodigden en familie van betrokkene.

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk controleorgaan dat belast is met het onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het land Aruba. Op grond van haar toevertrouwde taak, levert de Algemene Rekenkamer een bijdrage aan het beter functioneren van het openbaar bestuur.

Gouverneur beëdigt Mary Ann de Jong-Curet als secretaris Algemene Rekenkamer  Gouverneur beëdigt Mary Ann de Jong-Curet als secretaris Algemene Rekenkamer

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties