Gouverneur bezoekt ouderen-woonzorglocatie H.O.P.E.

Dit item is gearchiveerd op 22-07-2020.

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, heeft vrijdagmorgen 19 juni een werkbezoek gebracht aan woonzorglocatie H.O.P.E. (Helping Our Precious Elderly)  in Tanki Leendert.

Gouverneur bezoekt ouderen-woonzorglocatie H.O.P.E.De Gouverneur sprak tijdens zijn bezoek onder meer met de directeur, medewerkers en de vaste huisarts van stichting H.O.P.E. en liet zich informeren over de wijze waarop zij omgaan met de uitdagingen die de crisissituatie met zich meebrengt.

Gouverneur bezoekt ouderen-woonzorglocatie H.O.P.E.De zorglocatie met 19 bewoners is in het bezit van een officiële vergunning voor het exploiteren van een verzorgingshuis. H.O.P.E. heeft in samenwerking met de Inspectie van Volksgezondheid een aantal werkwijzen geïmplementeerd die worden gezien als een voorbeeld in de sector van particuliere verzorgingshuizen. Zo werken zij met een vaste huisarts voor alle bewoners ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg en hebben zij een protocol uitgewerkt voor een bezoekersregeling dat voor een groot gedeelte is overgenomen in het landelijk bezoekersprotocol voor wat nu van toepassing is. Het weer mogelijk maken van bezoek op een verantwoorde manier was erg belangrijk voor het verzorgingshuis, omdat deel van de bewoners last had van de mentale gevolgen door het verbod van bezoek van hun geliefden.

De betrokkenheid van de medewerkers is erg groot. Een deel van hen is tijdelijk vrijwillig op de locatie gaan wonen van het verzorgingshuis om op deze manier te voorkomen dat het personeel de bewoners eventueel kan besmetten met het COVID-19 virus. Het personeel is in zelf-quarantaine gegaan, uit zorg voor hun cliënten. De Gouverneur sprak zijn waardering uit voor de grote inzet van de medewerkers.

Door middel van gesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeert Gouverneur Boekhoudt zich over de gevolgen van de Corona-uitbraak en spreekt hij zijn steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties