Gouverneur feliciteert 17 Arubanen met Koninklijke onderscheiding

Dit item is gearchiveerd op 24-05-2020.

ORANJESTAD - Op donderdag 23 april heeft de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, telefonisch contact opgenomen met 17 Arubaanse inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheiding zal dit jaar echter op een later moment plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus. Door de betrokkene inwoners persoonlijk te bellen en bekend te maken wie Koninklijk zijn onderscheiden, kunnen diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch worden gewaardeerd.

De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Jacob Bult                                         
 • Peter Paul Michael Theodoor Hermans
 • Imy Josephine Cecile Heinze-Lasten   
 • Alexander Maarten Nieuwmeyer         
 • Olga Josefina Buckley                 
 • Jan Willem van Nes                   

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Sebastian Israel Falcon                      
 • Elizabeth Phillis Craigg                       
 • Reuben Laurence Craigg                    
 • Maria Louisa Croes                            
 • Rolando Juan Croes                           
 • Edwardo Fernando de Graf                 
 • Jacobo Dominico Henriquez                                
 • Swinda Anastacia Thiel                      
 • Elba Lucilda Hirschfeld-Smith              
 • George Jozef Geerman                       
 • José Bernardino Andrade do Salâo      

Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, belt Arubaanse inwoners om hen te feliciteren met hun Koninklijke Onderscheiding.

Foto: ©Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties