Gouverneur spreekt werkgevers- en werknemersorganisaties Aruba

Dit item is gearchiveerd op 28-06-2020.

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, heeft op woensdag 27 mei werkbezoeken gebracht aan de Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA), de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) en de Aruba Trade and Industry Association (ATIA).

Werkbezoek gouverneur Alfonso Boekhoudt aan AHATA.Tijdens de bezoeken sprak de Gouverneur met bestuursleden van deze organisaties. In de gesprekken stond de impact die het Coronavirus (COVID-19) heeft op de leden van deze organisaties centraal.

Werkbezoek gouverneur Alfonso Boekhoudt aan FTA.Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeert Gouverneur Boekhoudt zich over de gevolgen van de Corona-uitbraak en spreekt hij zijn steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden.

Foto: ┬ęKabinet Gouverneur Aruba

Werkbezoek gouverneur Alfonso Boekhoudt aan ATIA.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties