Griep- en COVID-19-vaccins alleen voor hoog-risicopersonen

ORANJESTAD - De Dienst Volksgezondheid (DVG) is gestart met haar jaarlijkse griepprik-campagne en biedt ook apart het COVID-19-vaccin aan voor mensen binnen de hoog-risicogroep.

Net als bij griep is COVID-19 een luchtwegvirus dat bij sommige hoog risicogroepen in onze gemeenschap ernstige complicaties en zelfs overlijden veroorzaakt.

Mobiele unit van het Crisis Management Office (voorheen bekend als het Bureau Rampenbestrijding).Mensen die binnen de hoog-risicogroep vallen, wordt aangeraden zowel het griep- als het COVID-19-vaccin te nemen:

  • Personen van 60 jaar en ouder;
  • Cliënten en verzorgers, degenen die werken in verpleeghuizen en zorgcentra;
  • Personen van 18 tot 59 jaar die op jaarlijks advies van hun huisarts of specialist hun griepprik zoeken. Dit geldt ook voor mensen met obesitas (BMI ≥40);
  • Volwassenen en kinderen vanaf 6 maanden met een verstandelijke beperking;
  • Andere verzorgers die dagelijks contact hebben met patiënten.

De volgende hoog-risicogroep wordt geadviseerd alleen het jaarlijkse COVID-19-vaccin te nemen:

  • Volwassenen en kinderen van 6 maanden tot 59 jaar met een hoog medisch risico (bijvoorbeeld mensen met aandoeningen die hun immuunsysteem verzwakken);
  • Zwangere vrouwen rond de 22 weken. Voor een betere bescherming wordt geadviseerd om gevaccineerd te worden in het tweede trimester van de zwangerschap.

Mobiele unit van het Crisis Management Office (voorheen bekend als het Bureau Rampenbestrijding).Bedlegerige patiënten (mensen die in bed/onbeweeglijk zijn) thuis, vanaf 6 maanden, kunnen ook de griepprik en het COVID-19-vaccin gratis ontvangen. Om het vaccin te ontvangen, moet men een AZV-kaart meebrengen en een afspraak maken door te bellen met DVG op 5224200.

Op de volgende dagen zal DVG in verschillende wijken rond Aruba zijn, waar mensen in de genoemde hoog-risicogroep, met uitzondering van cliënten die in verzorgingshuizen wonen, verzorgers, bedlegerige patiënten en andere hoog-risicogroepen, gemakkelijker hun vaccins kunnen halen. Het is belangrijk op te merken dat sommige personen in de hoog-risicogroep mogelijk een recept van hun huisarts nodig hebben. Tijdens de buurtbezoeken zullen zowel de griep- als de COVID-19-vaccins beschikbaar zijn, en elk vaccin zal afzonderlijk worden toegediend.

Datum Locatie Tijd
14 en 16 november 2023 Centro di Bario Playa Pabou van 8:30 tot 11:00 am
21 en 23 november 2023 Centro Deportivo Betico Croes van 8:30 tot 11:00 am
28 en 30 november 2023 Parkeerplaats Arubus San Nicolas van 8:30 tot 11:00 am
5 december 2023 Centro di Bario Lago Heights van 8:30 tot 11:00 am

Vanaf 6 november 2023, van maandag tot en met vrijdag, zal de Afdeling Infectieziekten van de Dienst Volksgezondheid (DVG) geopend zijn voor vaccinaties tussen 8:30 uur - 12:00 uur en 13:30 uur - 16:00 uur.

Personen van 6 maanden tot 59 jaar die gezond zijn en niet tot de hoogrisicogroep behoren, hoeven op dit moment niet langs te komen om deze vaccins te ontvangen.

Aanbevelingen en vereisten

COVID-19

Influenza Vereisten
1. Personen van 60 jaar en ouder X X AZV
2. Personen van 18 tot 59 jaar die op jaarlijks advies van hun huisarts of specialist
    hun griepprik zoeken.
X X

Recept dokter

3. Volwassenen en kinderen vanaf 6 maanden met een verstandelijke beperking, X X AZV
4. Volwassenen en kinderen van 6 maanden tot 59 jaar met een hoog medisch risico
    (bijvoorbeeld mensen met aandoeningen die hun immuunsysteem verzwakken),
X

Recept dokter

5. Zwangere vrouwen rond de 22 weken. Voor een betere bescherming wordt
    geadviseerd om gevaccineerd te worden in het tweede trimester van de zwangerschap
X Recept vroedvrouw

Voor meer informatie, bezoek de Facebook-pagina van DVG 'Directie Volksgezondheid DVG Aruba,' volg DVG op Instagram op 'directie_volksgezondheid_aruba,' ga naar www.dvg.aw, bel 5224200, of stuur een e-mail naar servicio@dvg.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties