Groep Colombiaanse medische mpecialisten in Aruba voor gezondheidsbeurs

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2023.

ORANJESTAD - Onlangs ontving de Minister van Toerisme & Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber, een delegatie van een groep artsen en vertegenwoordigers van verschillende ziekenhuizen en instituten in Medellin, Colombia, onder leiding van de Kamer van Koophandel en HollandHouse Colombia.

De medische specialisten uit Medellin bezochten Aruba als onderdeel van een handelsmissie in de vorm van een Gezondheidsbeurs die plaatsvond op 26 oktober 2023.

Groep Colombiaanse medische mpecialisten in Aruba voor gezondheidsbeurs.Het doel van het bezoek van de Colombiaanse specialistengroep was om inzicht te krijgen in hoe de gezondheidszorgsector in Aruba georganiseerd is.

Er werd uitgebreide uitleg gegeven over het sociale zorgstelsel, bekend als Algemene Ziektekostenverzekering (AZV), dat is gebaseerd op solidariteit. De presentatie richtte zich ook op de plannen en visie van het Ministerie van Volksgezondheid om de eerstelijnszorg in Aruba te versterken, het aantal medische specialisten uit te breiden en regionale samenwerking te bevorderen. Daarnaast werd een overzicht gegeven van AruBIG en werd de nadruk gelegd op het preventieplan en het medisch toerismeplan van Aruba.

De regering was tevreden over de ontmoeting en gaf aan dat de delegatie uit Medellin een sterke interesse toonde in het uitwisselen van ideeën en expertise op het gebied van gezondheidszorg om hoogwaardige zorg te blijven bieden aan het Arubaanse volk.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties